ทำความรู้จักกับ Sentinel HASP แต่ละประเภท

     หลังจากได้ทำความรู้จักกับ Sentinel HASP โดยภาพรวม ทำให้เราได้ทราบถึงความสามารถในการป้องกันลิขสิทธิซอฟต์แวร์ที่มีอยู่อย่างมากมายของ Sentinel HASP

Sentinel HASP ได้จัดแบ่งประเภทให้เหมาะกับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ไว้ 8 ชนิด คือ

1. Sentinel HASP Basic มีรูปแบบการใช้งานในระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย ฟังก์ชันการใช้งานหลักๆคือ

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.

2. Sentinel HASP Pro มีฟังก์ชันที่เพิ่มจาก Sentinel HASP Basic ในระดับมืออาชีพยิ่งขึ้น ซึ่งมีฟังก์ชันเพิ่มเติมดังนี้

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 112 bytes
 • Read Only Memory (ROM) 112 bytes.
 • Function Execution.

3. Sentinel HASP Max มีฟังก์ชันที่เพิ่มจาก Sentinel HASP Pro คือ ความสามารถในส่วนของ Memory ที่เพิ่มขึ้น

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 4 KB.
 • Read Only Memory (ROM) 2 KB.
 • Function Execution.

4. Sentinel HASP Net มีฟังก์ชันที่เพิ่มจาก Sentinel HASP Net คือ เพิ่มความสามารถในการทำงานในระบบเครือข่าย

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 4 KB.
 • Read Only Memory (ROM) 2 KB.
 • Network Function.
 • Function Execution.

5. Sentinel HASP Time มีฟังก์ชันที่เพิ่มจาก Sentinel HASP Max คือ ความสามารถในส่วนของ Clock (นาฬิกาภายใน)

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 4 KB.
 • Read Only Memory (ROM) 2 KB.
 • On-Key Clock : Battery Life Warranty 4-Year.
 • Function Expiration Date.
 • Function Time Period.

6. Sentinel HASP Net Time เป็นการรวมความสามารถของ Sentinel HASP Net กับ Sentinel HASP Time เข้าไว้ด้วยกัน

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 4 KB.
 • Read Only Memory (ROM) 2 KB.
 • Network Function.
 • On-Key Clock : Battery Life Warranty 4-Year.
 • Function Expiration Date.
 • Function Time Period.

7. Sentinel HASP Drive มีฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเช่นเดียวกับ Sentinel HASP Max แต่เพิ่มความสามารถในส่วนของ Flash Drive โดยมีหน่วยความจำอยู่ที่ 2-4 GB.

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 4 KB.
 • Read Only Memory (ROM) 2 KB.
 • Flash Memory 2-4 GB.
 • Function Execution.

8. Sentinel HASP ExpressCard มีฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเช่นเดียวกับ Sentinel HASP Max แต่ใช้สำหรับเสียบกับช่องการ์ด PCMCIA.

 • Secure Communication Channel.
 • AES 128-Bit Encryption.
 • Remote Update – RSA Digital Signature.
 • Unique 32-Bit ID.
 • Support Licensing Mode.
 • Protected Read / Write Memory 4 KB.
 • Read Only Memory (ROM) 2 KB.
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com
 
Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.