รายละเอียด HASP Starter KIT 
     เป็นชุด Hard Lock สำหรับใช้งานร่วมกับ Sentinel HASP และ Sentinel LDK
ซึ่งภายในกล่องจะประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบภายใน Sentinel HASP Starter KIT

  1. Sentinel Vendor Keys :
    1. Sentinel Master Key (สีน้ำเงิน)  : สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องมือ Sentinel HASP Business Studio และ Business Studio Server
    2. Sentinel Developer Key (สีเหลือง) : สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องมือ Sentinel HASP Envelope เพื่อให้ Software Engineer ใช้ในการ Protect Software.
  2. Sentinel HL Key (สี ขึ้นอยู่กับชนิดของ Key) : สำหรับส่งให้ลูกค้าพร้อมกับโปรแกรมที่ผ่านการล็อค ภายในกล่อง Starter KIT จะมี Sentinel HL Key 5 ชิ้น
  3. USB HUB
  4. แผ่น DVD โปรแกรมติดตั้ง
  5. เอกสารคู่มือ
  6. หนังสือรับรองจาก SafeNet Inc.

รายละเีอียดการใช้งาน

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com
Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.