วีดีโอนำเสนอส่วนที่ 3 : การทำโปรแกรมชุดเต็ม (Full Version) ให้กับลูกค้า โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเรียกตัวฮาร์ดล็อค Sentinel HASP คืนกลับจากลูกค้าเพื่อทำการเขียนค่าใหม่

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.