วีดีโอนำเสนอส่วนที่  2 : การต่ออายุ (Activate) การใช้งานซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า โดยที่เราไม่ต้องเรียกตัวฮาร์ดล็อค Sentinel HASP จากลูกค้ากลับมาเขียนค่าใหม่

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.