สำหรับ ท่านโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Linux เราสามารถป้องกันด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel HASP อย่างง่ายดาย เรามาดูวิธีกัน

หลักการ
1. หลังจากที่เราได้ทำการป้องกันโปรแกรมของเราด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel HASP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ติดตั้ง Sentinel HASP System Driver on Linux จากแผ่น CD หรือ Download ได้ที่ http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=all&p=Sentinel+HASP&o=Linux&t=all&l=English 
 โดยการเลือกประเภทของ Linux ให้ตรงกับ OS ของเรา เช่น Sentinel HASP/LDK Ubuntu, DEB Run-time Installer

3. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบ เข้าไปที่ URL : http://localhost:1947 จะได้ข้อมูลตามภาพด้านล่าง แสดงว่า ฮาร์ดล็อค Sentinel HASP พร้อมสำหรับการใช้งาน

4. ในกรณีไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อค Sentinel HASP กับเครื่อง หรือติดตั้ง System Driver ไม่เรียบร้อย จะได้ข้อมูลตามภาพด้านล่าง

      หากเกิดกรณีนี้ ให้ตรวจสอบดูว่าได้เสียบฮาร์ดล็อค Sentinel HASP หรือว่าติดตั้ง System Driver ตรงกับ Linux OS หรือไม่

     ภาษาโปรแกรมที่สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux และมี API รองรับคือ

  • ภาษา C
  • ภาษา C++
  • ภาษา Java
ท่านสามารถเข้าไป Download ชุ่ดเครื่องมือทำหรับทดสอบและได้งานได้ฟรี ที่ http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=Software+Developer&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Development+%26+Production+Tools&l=English
Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.