แนวทางในการแก้ไขปัญหา Error ของ  Sentinel HASP Business Studio – Login
เมื่อเกิด Error : Unable to connect to Business Studio Server. Communication error. ตามภาพด้านล่าง

แนวทางในการแก้ไขเบื่องต้น
ให้เข้าไปตรวจสอบสถาณะ ของ Services ตามภาพด้านล่าง ว่า Status : Started.

รับโปรแกรมทดลองฟรี / ข้อมูลเพิ่มเติมจาก fitab/Support >>

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.