แนวทางในการแก้ไขปัญหา Error ของ  Sentinel HASP : Internal Envelope error (E0003)


ในกรณีที่มีการ Upgrade Sentinel HASP Business Studio จากเวอร์ชัน 5.10 เป็นเวอร์ชัน 5.12 แล้วเกิด Error ตามภาพด้านบน เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา Error ดังนี้ >>

รับโปรแกรมทดลองฟรี / ข้อมูลเพิ่มเติมจาก fitab/Support >>

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.