สำหรับท่านโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจากเราพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จ เราจะมีแนวทางในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์(ป้องกันการ Copy)ของเราอย่างไร เรามาดูวิธีการป้องกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการป้องกัน
1. เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้ที่ http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=Software+Developer&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Development+%26+Production+Tools&l=English จากนั้นเลือก Sentinel HASP v.5.12 – Business Studio Server & Vendor Suite (Envelope, BS Client, ToolBox, Master Hasp Wizard)

2. หลังจากนั้น ติดตั้งโปรแกรม ให้เลือก Sentinel HASP Vendor Suite

3. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ เริ่มใช้งานโปรแกรม เปิด Vendor Suite  เลือก Envelope

4. จากนั้นเลือก Work Offline


5. หลังจาก Sentinel HASP Envelope จากนั้นเลือก Add Program

6. ทำการเลือกโปรแกรมหรือไฟล์ที่เราต้องการป้องกัน (ประเภทไฟล์ที่รองรับ *.EXE, *.DLL และ *.JAR)

7. หลังจากเลือกไฟล์ที่ต้องการป้องกันเรียบร้อยแล้ว  กด Protect Selected

 8. เมื่อทำการกด Protect หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตามภาพด้านล่าง แสดงว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมของเราสามารถทำการป้องกันได้


9. จากนั้นทำการทดสอบการใช้งาน จากภาพ แสดงว่าหากจะใช้งานโปรแกรมของเราต้องทำการเสียบฮาร์ดล็อค Sentinel HASP เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

     ในกรณีที่เราได้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ออกไป หากใครต้องการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา จะต้องมีการเสียบฮาร์ดล็อค Sentinel HASP คอยควบคุมการทำงาน
     ในส่วนของตัวฮาร์ดล็อค Sentinel HASP สามารถสอบถามข้อมูลหรือเข้ามาทดสอบการใช้งานได้ที่บริษัท ฟิแทบคอมเพล็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2704-8987 , E-mail : sales@fitab.com

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.