การป้องกัน File ที่สร้างด้วย Macromedia Flash ด้วย Sentinel HASP

หลังจากเราได้พัฒนางาน ไม่ว่าจะเป็น งานPresentation, งาน Animation หรืองานสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash แล้วเราจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรดี
วันนี้เรามาดูการทำป้องกันงานของเราที่สร้างด้วย Macromedia Flash กัน

วิธีการป้องกันอย่างง่าย

1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel HASP Vendor suit
2. เลือกไฟล์ Macromedia Flash ที่ต้องการป้องกัน

3. ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ

4.   หลังจากทำการป้องกันไฟล์เรียบร้อยแล้ว ทดลองเปิดไฟล์โดยไม่มี Sentinel HASP ไฟล์ไม่สามารถเปิดได้

5. เมื่อเสียบ Sentinel HASP ไฟล์ Macromedia Flash ที่ผ่านการป้องกัน สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ

6. เมื่อทำการถอด Sentinel HASP ออก ระบบจะทำการตรวจสอบฮาร์ดล็อค หากไม่มีในระบบ ไฟล์ที่ผ่านการป้องกันจะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ การป้องกันคือการล็อคไฟล์ Macromedia Flash ไม่ใช่การล็อค Program Macromedia Flash ดังนั้นไฟล์ Macromedia Flash ที่ไม่ผ่านการล็อคก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.