แนะนำการใช้งาน Sentinel HASP อย่างง่าย
  Sentinel HASP คือ ชุดเครื่องมือในการทำป้องกันซอฟต์แวร์ ที่มีระดับความปลอดภัยสูงสุดให้กับซอฟต์แวร์ของคุณ ที่จะวางจำหน่าย ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์


การใช้งาน Sentinel HASP อย่างง่าย โดยการใช้ HASP Basic (รายละเอียดเพิ่มเติม CD: WindowsInstalledDocsManuals & Tutorials)

1. เปิดโปรแกรม Start >All Program > SafeNet > Sentinel HASP > VendorSuite

  2. ใส่ User Name : HASP , Password : HASP กด OK

  3. จะแสดงหน้าจอดังภาพ เลือก Sentinel HASP Batch Code

  4. เลือก Use Demo Vendor Code

  5. กด Program จากนั้นไปยังปุ่ม Add Programs จะปรากฏหน้าต่าง Add Program ขึ้นมา ให้ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการล็อค (นามสกุลไฟล์ jar, war, exe หรือ dll) กด Open

  6.ปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก Add Program

  7. เลือกชื่อโปรแกรมที่ได้ทำการ Add เข้ามา ในส่วนของ Protection Details

  •  Input File : ไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการล็อค
  • Output File : สถานที่ตั้งของไฟล์ที่ผ่านการล็อค
  General: แสดงรายละเอียดทั่วไป
  Protection Setting: แสดงรายละเอียดการล็อค
  8. หลังจากกำหนดรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมแล้ว กดเลือก Protect จะได้ดังภาพ สามารถทดสอบโปรแกรมที่ผ่านการล็อค โดยเลือกที่ Start protected program หรือ เข้าไปเรียกจาก Output File (สถานที่ตั้งของไฟล์ที่ผ่านการล็อค)

  9. ในกรณีที่ถอด Sentinel HASP ออก

  10 ในกรณีที่ไม่เสียบ Sentinel HASP ตอนเรียกใช้งาน


  11. Save Project เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงภายหลัง โดยเข้าไปที่ File > Save Project

    เพียง 11 ขั้นตอนง่ายๆ เราก็สามารถป้องกันซอฟต์แวร์ที่จะจัดจำหน่ายได้อย่างปลอดภัย  

  เอกสารเพิ่มเติม PDF ไฟล์ >>

  ตัวอย่างการใช้งาน Sentinel HASP ระดับสูง >>

   รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com
    
   Categories: Sentinel HASP

   0 Comments

   Leave a Reply

   Avatar placeholder

   Your email address will not be published.