วิธีการทำชุด Activate สำหรับ Sentinel HASP
อะไรคือ การทำชุด Activate
     การทำชุด Activate คือการทำซอฟต์แวร์ชุดเต็มให้กับลูกค้า หลังจากลูกค้าใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการกำหนดเงื่อนไข เช่น การกำหนดจำนวนครั้งที่ใช้ซอฟต์แวร์, การกำหนดจำนวนวันที่ใช้ซอฟต์แวร์ หรือ การกำหนดวันที่ เดือน ปี หมดอายุ

ขั้นตอนวิธีการทำ
 เปิด Sentinel HASP Vendor Suite 5.1
Management Orders > New > Select Name

2 เลือกชื่อลูกค้าต้องการซื้อซอฟต์แวร์ชุดเต็ม

3 .ในส่วนของ Order Item เลือก Add > Product Name

4 ในส่วนของ Define License Terms > License Type เลือกรูปแบบที่ต้องการ หากต้องการให้ลูกค้าใช้งานซอฟต์แวร์ได้เป็นการถาวร โดยไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานซอฟต์แวร์ เลือก Perpetual เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ กด OK


5 ในส่วนของ Order Detail ให้เลือก HASP Update จากนั้นกด Locate

6 ในส่วนของ Locate HASP Keys เลือก HASP ID ให้ตรงกับตัวที่อยู่กับลูกค้า  หรือค้นหาโดยคลิก Locate เมื่อเลือก HASP ID แล้ว กด Add to List จะมี HASP Key ID ปรากฏอยู่ จากนั้นคลิก Ok

7 กลับมาในส่วนของ Order Item เลือก Produce

8 ในส่วนของ Product Hasp Update เลือกชนิดไฟล์ Update เป็น EXE (With V2Cdata)

9 เมื่อกด Generate File

10. หลังจากนั้น ส่งไฟล์ HaspUpdate_32_1966444181.exe (ที่ผ่านการ Generate) ไปให้ลูกค้า

11. เมื่อลูกค้าได้รับไฟล์ Update ลูกค้าสามารถติดตั้งได้ทันที่ โดยเสียบ Sentinel HASP ไว้กับเครื่อง

ข้อดีของการใช้ Sentinel HASP ในการทำชุด Activate คือ ลูกค้าไม่ต้องส่งฮาร์ดล็อค หรือ Sentinel HASP  กลับไปให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ส่งแค่ไฟล์ Update ผ่านทาง E-mail ให้กับลูกค้า

     
     เพียงแค่นี้ กระบวนการพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ก็ง่ายขึ้น     
     

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.