อะไรคือ Sentinel HASP HL Drive
     Sentinel HASP HL Drive คือ ฮาร์ดล็อค Sentinel HASP ที่มีหน่วยความจำภายในเช่นเดียวกับ Flash Drive

แล้ว Sentinel HASP HL Drive มีประโยชน์อย่างไร
     ใช้สำหรับป้องกันซอฟต์แวร์เหมือนกับ Sentinel HASP ทั่วไป แต่เราสามารถนำโปรแกรมทั้งหมดเก็บไว้ในตัว Sentinel HASP ได้เลย

แล้วมันใช้งานอย่างไร
การใช้งาน Sentinel HASP HL Drive อย่างง่าย
1. เสียบ Sentinel HASP  Drive ที่พอร์ต USB จะปรากฏดังภาพ

2. เปิด Sentinel HASP Drive Partitioning Utility เพื่อจัดการกับ Sentinel HASP Drive

3. หลังจากจัดการในส่วนต่างๆด้วย Sentinel HASP Drive Partitioning Utility

4. ทำการป้องกันซอฟต์แวร์ด้วยชุดเครื่องมือ เช่นเดียวกับการใช้งาน Sentinel HASP

การป้องกันซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel HASP อย่างง่าย

การป้องกันซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel HASP ระดับสูง

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com 
Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.