ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้ง Sentinel HASP โดยติดตั้งเฉพาะชุด Sentinel Vendor Suite โดยไม่ติดตั้ง Micorsoft SQL Server

สำหรับท่านโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ต้องการทดสอบโปรแกรมที่เขียนในเครื่อง ด้วยชุด Sentiel Vendr Suite เรามาดูวิธีการกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการป้องกัน
1. เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้ที่ http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=Software+Developer&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Development+%26+Production+Tools&l=English จากนั้นเลือก Sentinel HASP v.5.12 – Business Studio Server & Vendor Suite (Envelope, BS Client, ToolBox, Master Hasp Wizard)

2. หลังจากนั้น ติดตั้งโปรแกรม ให้เลือก Sentinel HASP Vendor Suite


3. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ เริ่มใช้งานโปรแกรม เปิด Vendor Suite  เลือก Envelope และเริ่มทำการล็อกต่อไป

ข้อมูลวิธีการล็อก http://darakai.blogspot.com/2013/05/20130510t10.html

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.