สำหรับการติดตั้ง Sentinel HASP Business Studio Server บางครั้งอาจเกิดปัญหา ทำให้เราไม่สามารถติดตั้ง Database ได้ เรามาดูวิธีการแก้ไขกัน

หากเกิดปัญหาตามรูปด้านล่างในขณะที่ติดตั้ง Sentinel HASP Business Studio Server


วิธีการในการแก้ปัญหา
1. เข้าไปสร้าง Database ขึ้นมา

ยกตัวอย่าง สร้าง Database ชื่อ NewHASP

เราจะได้ก้อน Database ขึ้นมา ชื่อ NewHASP

2. ทำการติดตั้ง Sentinel HASP Business Studio Server ใหม่ โดยการอ้างชื่อ Database ก้อนใหม่ ที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่

Default Password : BusStudio2.10 (ตามเอกสาร Installation Guide.pdf หน้า 59)

จากนั้นทำการติดตั้งตามปกติ จนเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.