วิธีการง่ายๆที่จะป้องกันไฟล์ PDF ด้วยการเข้ารหัส (Encryption) ด้วย Sentinel HASP

Encrypt คืออะไรคือการเข้ารหัสไฟล์ หากใครนำไฟล์นี้ไปเปิดโดยไม่มีโปรแกรมถอดรหัส (Decrypt) จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์นั้นได้


วิธีการเข้ารหัสไฟล์ PDF

1. เปิดโปรแกรม Start >All Program > SafeNet > Sentinel HASP > VendorSuite
2. จะแสดงหน้าจอดังภาพ เลือก Sentinel HASP Batch Code
3. กด Program จากนั้นไปยังปุ่ม Add Programs จะปรากฏหน้าต่าง Add Program ขึ้นมา ให้ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการล็อค (ในที่นี้เลือกโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF) กด Open
4. ปรากฏหน้าต่าง Output File สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อค
5. เลือกชื่อโปรแกรมที่ได้ทำการ Add เข้ามา ในส่วนของ Protection Details
            –    Input File : ไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการล็อค

            –    Output File : สถานที่ตั้งของไฟล์ที่ผ่านการล็อค

General: แสดงรายละเอียดทั่วไป
จากนั้นไปในส่วนของ General > Enable data encryption (DataHASP)

เขียน *.pdf (สำหรับเข้ารหัสไฟล์นามสกุล PDF)


6. หลังจากเลือก Encrypt Data โปรแกรมจะให้ Save Project
 7. หลังจาก Save Project จะเข้าในส่วนของการ Encrypt สำหรับเลือกไฟล์นามสกุล PDF เข้ามา

8. ในส่วนของการเรียกไฟล์เข้ามา

9. ในส่วนของการเก็บไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัส (Encrypt)

10. เมื่อนำไฟล์ (ไฟล์นามสกุล PDF) เข้ามาเรียบร้อยแล้ว เลือก Encrypt Selected

12. หากขึ้นสถานะสีเขียว แสดงว่าเข้ารหัสไฟล์เรียบร้อยแล้ว

13. ให้ Save Project เก็บไว้สำหรับการแก้ไข

14. กดเลือก Protect

15. ทดสอบเปิดโปรแกรม และเปิดไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัส สามารถเปิดอ่านได้ปกติ

16. ขณะใช้งานหากถอดฮาร์ดล็อคออก โปรแกรมจะฟ้องและไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องเสียบฮาร์ดล็อคกับเครื่องตลอดเวลา

17. หากเปิดโปรแกรมโดยไม่เสียบฮาร์ดล็อค จะไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้

18. เปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมที่ไม่ผ่านการล็อค (Program Original) จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้

19. เปิดไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัสด้วยโปรแกรม Adobe Reader ก็ไม่สามารถเปิดอ่านได้

รับข้อมูลเพิ่มเติม >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.