การติดตั้งโปรแกรม Sentinel GrandDog 

การติดตั้งโปรแกรม Sentinel GrandDog ในเครื่องที่จะทำการล็อกโปรแกรม มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ทำการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD

ทำการเสียบฮาร์ดล็อก Sentinel GrandDog ให้เรียบร้อย

2. เลือกทำการลงทะเบียนตามตัวอย่าง

ทำการป้อนรหัสทั้งหมด

3. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ

ทำไปจนเสร็จขั้นตอน

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.