การกำหนดค่า Sentinel GrandDog เพื่อป้องกันการสลับใช้งานฮาร์ดล็อก

หากเรามีโปรแกรมที่ล็อกด้วย Sentinel GrandDog ที่เป็นรหัสเดียวกันอยู่ 2 เวอร์ชัน แล้วเราไม่ต้องการให้ผู้มีฮาร์ดล็อกสำหรับ Version1 สามารถใช้งานโปรแกรม Version2 เราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร เรามาดูวิธีการกัน >>


1. เข้าไปในส่วนของ GrandDog Developer Tool เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel GrandDog ตัวที่ 1

2. ทำการแก้ไข เปลี่ยนชื่อ Product Name จากเดิม GrandDog เป็น Version1

3. ทำการเสียบฮาร์ดล็อก Sentinel GrandDog ตัวที่ 2 ทำการเปลียนค่า Product Name เป็น Version2

4. เปิดในส่วนของ Shell Tool ทำการแก้ไข Product Name ให้ตรงกับฮาร์ดล็อกที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่ผ่านการล็อก ด้วย Sentinel GrandDog
เช่น Product Name : Version1 ใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อกที่ล็อกโปรแกรม Version1

Product Name : Version2 ใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อกที่ล็อกโปรแกรม Version2

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.