การใช้งาน GrandDog เพื่อทำเป็นตัว Authentication อย่างง่าย

     หากเราต้องการใช้ฮาร์ดล็อค GrandDog ทำเป็นอุปกรณ์ Authentication เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ เรามีวิธีการง่าย (Authentication คือ การทำงานในลักษณะ 2 Factor: You Know Something and You Have Something)


เมื่อเราทำการเขียนโปรแกรม และแทรก Source Code API บางส่วนเข้าไป เพื่อให้โปรแกรมที่เราเขียนทำงานประสานร่วมกับฮาร์ดล็อค GrandDog ได้ โดยทางเรามีตัวอย่าง Source Code API ให้อย่างมากมาย

1. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จ เปิดโปรแกรม จะต้องมีการใส่ UserName และ Password

2. ในกรณีที่ใส่ UserName และ Password แต่ไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อค GrandDog จะไม่สามารเข้าใช้งานระบบได้ (การทำงานของ Two Factor)

3. ในกรณีที่เสียบฮาร์ดล็อค แต่ใส่ UserName หรือ Password ผิด ก็จะไม่สามารเข้าใช้งานระบบได้เช่นกัน (การทำงานของ Two Factor)

4. หากเรามีครบทั้ง 2 อย่าง คือ UserName, Password และ ฮาร์ดล็อค GrandDog (You Know Something and You Have Something) ก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้

5. แต่ขณะใช้งานระบบอยู่ เมื่อถอดฮาร์ดล็อค GrandDog ออก จะไม่สามารถใช้งานระบบได้ต่อไป จะต้องมีการเสียบฮาร์ดล็อค GrandDog อยู่กับเครื่องทุกครั้ง
ข้อดีของการใช้ฮาร์ดล็อค GrandDog นอกจากจะมีความปลอดภัยสูงในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เรายังสามารถกำหนด UserName และ Password ที่แตกต่างกันของฮาร์ดล็อค GrandDog แต่ละตัว โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในส่วนของ Source Code หรือ Database ที่เก็บ UserName และ Password
วิธีการเข้าใช้งานในส่วนของการกำหนด UserName และ Password ให้กับฮาร์ดล็อค GrandDog แต่ละตัว
1. เข้าไปในส่วนของ Developer Tool
2. ใส่รหัสผ่านของ Developer

3.  รายละเอียดภายในชุดเครื่องมือ

4. เปลี่ยน UserName ให้กับฮาร์ดล็อค GrandDog แต่ละตัว

5. เปลี่ยน Password ให้กับฮาร์ดล็อค GrandDog แต่ละตัว
สิทธิในการเข้าถึงชุดเครื่องมือ จะเป็นสิทธิของผู้พัฒนาระบบหรือผู้พัฒนาโปรแกรมเท่านั้น ทางผู้ใช้งานระบบจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในส่วนนี้ได้

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.