เพิ่มความมั่นใจในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนระบบ Cloud โดยการป้องกันด้วย Sentinel Cloud Services
   ในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาการไปอย่างมาก ทั้งด้านความเร็วและการให้บริการ (QOS) ทำให้แนวโน้มของการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมแบบ Online เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การใช้งานซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ความปลอดภัยของระบบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใส่ใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนระบบ Cloud สำหรับผู้ใช้ หากเราเปิดให้บริการใช้งานบนระบบ Cloud แล้วเราจะป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของเราอย่างไรดี

รูปแบบการทำงานของระบบ Sentinel Cloud Service
1. Sentinel Cloud จะทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่างๆของการใช้งาน
2. ISVs (Independent Software Vendor) สามารถใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการรวบรวมและประมวลผล เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานต่างๆ เช่น ระบบการเก็บเงินจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ในระบบ หรือการทำระบบ Back office ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้เป็นแนวทางในการให้บริการต่างๆหลังการขายซอฟต์แวร์
3. ISVs สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ Sentinel Cloud ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายและการให้บริการลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการทำตลาดซอฟต์แวร์ และการให้บริการหลังการขาย
4. ISVs สามารถที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางได้เข้าถึงสิทธิและข้อมูลการใช้งานบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบนระบบ Cloud

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support   0-2704-8987    หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.