ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Solution ต่างๆผ่านทางระบบ Cloud กำลังได้รับความสนใจ และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่่องจากปัจจัยด้านความเร็วของระบบ Internet

  แต่เมื่อเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะใช้บนระบบ Cloud เสร็จแล้ว หากเราต้องการขายซอฟต์แวร์หรือต้องการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ หรือ End User เราจะมีแนวทางในการป้องกันได้อย่างไร

วันนี้ เราขอแนะนำ การป้องกันซอฟต์แวร์ด้วยระบบ  Sentinel Cloud >>

รูปแบบการให้บริการของ Sentinel Cloud Service

รูปแบบการให้บริการ Sentinel Cloud Service

 1. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทำการป้องกันซอฟต์แวร์ที่ต้องการให้บริการผ่านทาง
 2. Cloud

 3. ในการป้องกันซอฟต์แวร์ในครั้งแรก
 4.  ISV (Independent Software Vendor) จะมีความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์

 5. ในการกำหนดการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกันครั้งแรก บนระบบ
 6. Cloud ผู้ให้บริการหรือ ISV จะทำการ Loggin เข้าระบบเพื่อเปิดการให้บริการกับผู้ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์หรือEnd User

 7. ในการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ รูปแบบการสั่งซื้อซอฟต์แวร์สามารถทำได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือรูปแบบการสั่งซื้อแบบธรรมดา ไปยัง  
 8. ISV Back Office System

 9. หลังจากมีการสั่งซื้อซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบ
 10. ERP ของการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ จะทำการติดต่อสื่อสารไปยังระบบของ Sentinel Cloud

 11. จากนั้นระบบ
 12. EMS จะทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ใหม่ (End User) เข้าไปในระบบ ผู้ใช้ก็จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

 13. ISV
 14. สามารถที่จะตรวจสอบสถานะต่างๆของผู้ใช้งาน และสามาถที่จะให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานผ่านทางระบบได้ตลอดเวลา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support   0-2704-8987    หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.