ทดลองการใช้งานโปรแกรมบน Sentinel Cloud
เพื่อรองรับการใช้งาน Application ในอนาคตบน Cloud Computing
ทาง SafeNet ได้จัดเตรียม Solution ไว้รองรับการใช้งานด้วย Sentinel Cloud.


การใช้งาน Application บน Sentinel Cloud มีรูปแบบดังนี้

ทดสอบการใช้งานโปรแกรมเครื่องคิดเลข บน Sentinel Cloud
1. ผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบ (http://calc.apac.sentinelcloud.com/apac/safenet/calculator.action)


2. หลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง จะปรากฏหน้าจอการทำงาน

3. หน้าต่างของ Calculator จะเป็นการแสดงโปรแกรมหรือ Application บน Cloud Computing (ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมเครื่องคิดเลข)

4. ในส่วนของ Account เป็นการแสดงเงื่อนไขต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่จะใช้โปรแกรม , จำนวนครั้งที่จะใช้โปรแกรม หรือ วันที่หมดอายุของ Application

5. หลังจากใช้งาน และเงื่อนไขการใช้งานได้หมดลง เช่น จะนวนครั้งที่ใช้หมดลง เราสามารถต่ออายุการใช้งาน หรือ สั่งซื้อ Application เป็น Version Update

6. About Us แสดงรายละเอียดของเจ้าของ Application

รูปแบบการทำงานของระบบ Sentinel Cloud Service
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


http://www.chetcom.com/wp/?page_id=4


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.