การจัดทำ Internet Hotspot Mansion

Ø  Back ground
จิรัสพล เมชัน เดิมมีระบบให้บริการ Internet สำหรับผู้เช้า แต่เนื่องจากระบบเดิม ไม่สามารถรอรับความต้องการหลายๆอย่าง เช่น การกำหนดจำนวน Bandwidth ของสัญญาณในการใช้งาน Internet ของผู้ใช้, การควบคุมความเร็วในการใช้ Internet, การป้องกันระบบ Net cut และที่สำคัญคือ การให้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการเดิม
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ Internet Hotspot ให้มีความสามารถตรงกับความต้องการของเจ้าของธุรกิจ
ทางบริษัทจึงได้นำเสนอ Solution iMS ซึ่งเป็น Solution ที่มีความเหมาะสมในการทำ Hotspot ของ Mansion หรือ Apartment โดย Solution ตัวนี้จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux Clear OS โดยสามารถนำ Solution และระบบ OS เข้าไปใช้แทนระบบเดิมที่มีอยู่ได้ทันที

รูปที่ 1 โครงสร้าง Network ของระบบเดิม

Ø  โครงสร้าง Network ระบบเดิมประกอบด้วย

  1. CAT Modem

          Router Modem Alcatel Lucent i-240g-a

          รับ/ส่งสัญญาณInternet จาก CAT Modem ผ่านทางสาย Fiber Optic

          รับ/ส่งสัญญาณPPP0 และ PPP1 ไปยัง SW Linksys RV042

  1. SW Linksys RV042

          ทำ Load Balance เนื่องจาก Solution ของ Sever เดิม ไม่สามารถทำ Load Balance ได้

          รับ/ส่งสัญญาณ ไปยัง eth0 ของ Server

  1. Hotspot Server

          Eth0 เป็น Internet รับ/ส่งสัญญาณจาก WAN

          Eth1 เป็น Internet รับ/ส่งสัญญาณสำหรับ LAN ต่อไปยัง Switch ภายใน
รูปที่ 2 โครงสร้าง Network ของระบบใหม่

Ø  โครงสร้าง Network ของระบบใหม่ ประกอบด้วย

  1. CAT Modem

          Router Modem Alcatel Lucent i-240g-a

          รับ/ส่งสัญญาณ Internet จาก CAT Modem ผ่านทางสาย Fiber Optic

          รับ/ส่งสัญญาณ PPP0 และ PPP1 ไปยัง iMS Server

  1. iMS Server

          รับ/ส่งสัญญาณ Internet จาก PPP0 และ PPP1

          รับ/ส่งสัญญาณ Internet ไปยัง eth0 เพื่อให้ Switch ในวง LAN

Ø  การติดตั้ง Linux OS : Clear OS

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนติดตั้งระบบ

  1. Main board และ Hard ware ต่างๆสามารถรองรับการติดตั้ง Linux OS ได้
  2. ต้องมี NIC 2 ใบ
  3. ขนาดพื้นที่ Hard Disk ต้องเพียงพอ ประมาณ 500 GB.

ข้อมูลเพิ่มเติม PDF >>


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.