กรณีศีกษา การตรวจสอบระบบ Internet และสัญญาณ Internet เบื้องต้น


1. กรณีออกใช้งาน Internet ไม่ได้

    1.1 ทดสอบการทำงานของ Internet จาก Router โดยการต่อสายเข้ากับ Router ตามรูปด้านล่าง
1.2 หลังจากตั้งค่าต่างๆ ตามเอกสารที่ CAT ให้ไว้ จากนั้นเชื่อมต่อ Internet หากออกเน็ตได้ แสดงว่าปกติ หากออกเน็ตไม่ได้ ให้ตรวจสอบไปยัง CAT


2.กรณี Router ออกเน็ตได้

2.1 นำสายจาก Router กลับมาต่อยัง Port eth0 ของ Server ดูสัญญาณไฟสถานะที่ Router และ Port eth0 ของ Server

2.2 เมื่อตรวจสอบ Router ออกเน็ตได้ และเครื่องทั้งหมดในระบบ ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทดสอบดังนี้ เปิดเครื่อง Serverเข้าสู่ระบบ
Ctrl + Alt + F2 = Webmin to CMD– Ctrl + Alt + F7 = CMD to Webmin

จากนั้น พิมพ์ ping www.google.co.th       

หากได้ค่าตามภาพด้านล่าง แสดงว่า Server ออกอินเตอร์เน็ต ได้

หาก Sever ออกเน็ตไม่ได้ ให้ตรวจสอบตามภาพด้านล่าง 

หรือ

แสดงว่า Sever สามารถรับ IP จาก Router ได้
หากไม่ได้ค่าตามภาพตัวอย่างข้างต้น ให้ทำการตั้งค่า IP ให้กับ Port eth0 หรือ Port ppp0


3.การตรวจ Log File

หลังจากตรวจสอบ Router และ การแจก IP ให้กับ Router แล้ว แต่ยังไม่สามารถออกเน็ตได้ ให้ทำการตรวจสอบ Log Files โดยเข้าไปที่

3.1 เปิด CMD ของ Server แล้วพิมพ์ cd /var/log/squid ตามภาพด้านล่าง

3.2 พิมพ์ ls –lh เพื่อดูขนาดไฟล์ (จากภาพไฟล์จะมีขนาดโตมาก) ทำให้การทำงานของ Server ช้า

3.3 ให้พิมพ์ rm –rf /var/log/squid/access.log.1.gz (หรือไฟล์ของวันก่อนหน้านี้)

3.4 พิมพ์ rm –rf /var/log/squid/cache.log.1.gz (หรือไฟล์ของวันก่อนหน้านี้) เพื่อทำการลบ cache ไฟล์

3.5 ดูขนาดไฟล์ หลังจากจบ หากเครื่องสามารถทำงานปกติ ห้ามลบโดยเด็ดขาด

3.6 เปรียบเทียบ Log File ระหว่าง Jiruspol กับ Wisdom ซึ่งขนาด Log File และ Cache จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Server

Server Jiruspol มีปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมาก

Server Wisdom 

4.การ Forward Port ให้กับ Router สำหรับการ Remote จากภายนอก

4.1 เชื่อมต่อ Note book เข้ากับ Router

4.2 เข้าไป Configure Router และใส่ค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง

ช่อง To IP Address อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความถูกต้อง ให้กลับไปดูค่า IP ที่ขา eth0 ของ Server อีกครั้ง


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.