เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Visual C#
เนื้อหาในส่วน เป็นการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย Visual C# ทำไมจึงเลือกใช้ Visual C# (ต้องทดลองเขียนดู แล้วจะรู้)

เริ่มต้น สิ่งที่เราต้องมีสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย Visual C#
– ชุ่ดเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรม ในที่นี้ผมเลือกใช้ Microsoft Visual C# 2008 Express Edition สามารถ Download ได้ฟรีจากเว็บไซต์ Microsoft

หลังจากติดตั้งชุ่ดเครื่องมือเรียบร้อย ทดลองเขียนโปรแกรมแรก (Console Application)
การเขียนโปรแกรมด้วย Console Application เป็นการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุด ทำให้เราได้รู้ถึงรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม รู้จักโครงสร้างของ Algorithm

ลองดูซอสโค้ดด้านล่าง

using System;                   // การเรียกใช้ Framework Class Library ชื่อ System
namespace Start              // การตั้งชื่อให้กับโปรแกรม
{
    class first                     // การตั้งชื่อให้กับ Class
    {
        static void Main()   // ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม สำหรับการเริ่มต้นของโปรแกรม
    {
        Console.WriteLine(“First My Program”);   // ส่วนของการแสดงผล
        Console.ReadLine();
    }
    }
}

รายละเอียด Framework Class Library
System  :  ประกอบด้วย Class ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานต่างๆ เช่น ตัวแปรต่างๆ
System.Data  :  ประกอบด้วย Class ใช้จัดการเกี่ยวกับงานฐานข้อมูล
System.Drawing  :  ประกอบด้วย Class ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานกราฟฟิค ต่างๆ
System.IO :  ประกอบด้วย Class ที่เกี่ยวข้องกับ File
System.Threading :  ประกอบด้วย Class ที่เกี่ยวข้องกับ Tread ต่างๆ (ช่วยในการทำให้โปรแกรมทำงานได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน)
System.windows.Forms :  ประกอบด้วย Class ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ฟอร์ม และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลใน Windows
System.Xml : ประกอบด้วย Class ที่เกี่ยวข้องกับ การประมวลผลข้อมูล Xml

Categories: Programming

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.