1. สร้างไฟล์ใหม่ : File > New
2. ไปที่ แทป Layer > Channels > Create new channel = Alpha 1
3. เลือก Brush Tool > Master Diameter = 400 px ทำการระบายสี


4. Filter > Pixceate > Color Halftone > 38 px


5. Layer > Create a new layer


 6. Select > Load Selection > Channel > Alpha 1

7. เลือกสีใหม่ ระบายลงไป

Categories: Photoshop

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.