GPS : ภาพการทดสอบ GT100

การทดสอบ GPS Tracker GT100 ตามสถานที่ต่างๆการใช้งานเครื่อง GPS Tracker GT100 มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก 1. ในส่วนนี้ได้ทำการทดสอบการใช้งาน GT100 ระหว่างการเดินทางเส้นเพชรเกษม (มุมมองจากแผนที่) 2. มุมมองจากภาพภ่ายทางดาวเทียม 3. เป็นมุมมองจากภาพภ่ายทางดาวเทียม รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

Sentinel SuperPro : แนะนำ ฮาร์ดล็อค SentinelSuperPro

SentinelSuperPro Hardlock Sentinel SuperPro      หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่าย ฮาร์ดล็อคอย่างเป็นทางการของ SafeNet Inc.) ขอแนะนำฮาร์ดล็อคคุณภาพสูง เหมาะสำหรับกลุ่มผู้พัฒนนาซอฟต์แวร์ทุกระดับ SentinelSuperPro ได้รวบรวมเครื่องมือที่หลากหลาย สำหรับไว้คอยช่วยเหลือในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของคุณ    Hard lock คืออะไร    คือ การปัองกันลิขสิทธิซอฟต์แวร์ของคุณ ด้วยฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ ว่าจะไม่โดนละเิมิดลิขสิทธิ์ หรือโดน Copy Hard lock ต่างกับ Soft lock อย่างไร    คือ Hard lock จะเป็นฮาร์ดแวร์ ซึ่งภายในจะมี Read more…

GPS Tracker GT100

แนะนำการใช้งาน GPS Tracker GT100 จากบริษัท ฟิแทบ คอมเพล็ก จำกัดติดตาม ทรัพย์สิน และ บุคคลที่คุณรัก ได้ทุกที่ ทุกเวลา GT-100 Safety device / GPS & Phone ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่อง GT-100 GPS Tracker     GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System หรือ “ระบบที่สามารถระบุตำแหน่งต่างๆได้ทั่วโลก” ตำแหน่งที่ได้นั้น มาจากการคำนวนพิกัดของดาวเทียมระบุพิกัดที่ลอยอยู่ใน อวกาศมากมายถึง 24 ดวง ทั่วโลก หรืออธิบายง่ายๆก็คือ มีดาวเทียวถึง 24 ดวงที่ค่อยหาตำแหน่งที่เครื่องรับสัญญาณ Read more…

GPS : พื้นฐานด้าน GPS

ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท)  – ระบบ GPS เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร แต่อนุญาตให้พลเรือนสามารถใช้งานได้ภายใต้ข้อจำกัด เช่น มีความผิดพลาดของตำแหน่งที่วัดได้ มากกว่าอุปกรณ์ทางการทหาร และไม่สามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากได้ (เช่น ขีปนาวุธข้ามทวิป) ระบบ GPS หรือ Global Position System ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1. ส่วนอวกาศ (Space Segment) ประกอบด้วย ดาวเทียม 24 ดวง แบ่งวงโคจรออกเป็น 6 ระนาบๆละ 4 ดวง โคจรสูงจากพื้นโลก 20,200 Read more…

งานวิจัย GPS Tracker (ฉบับย่อ)

การพัฒนาระบบสำหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพื่อระบุตำแหน่ง ณ.เวลาปัจจุบัน วิเชษฐ ดารากัย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครปีการศึกษา 2550 บทคัดย่อ    โครงงานนี้เป็นการจัดทำระบบสำหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของอุปกรณ์ส่งข้อมูล ณ.เวลาปัจจุบัน ซึ่งการใช้งาน GPS Tracker โดยผ่านดาวเทียม GPS และส่งสัญญาณผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM โดยโครงงานนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานร่วมกับระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ และทำการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น บทที่ 1 บทนำ      เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสำหรับระบุตำแหน่งหรือ GPS ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้เทคโนโลยีดังกล่าวกลายเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ในการระบุตำแหน่งบนพื้นผิวโลกได้ทุกตำแหน่ง ทุกสภาพอากาศ ทุกหนทุกแห่งและมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยี GPS จะมีบทบาทสำคัญมากในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงได้มีความพยายามที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย     ปัจจุบันโครงข่ายโทรศัพท์ Read more…

Agricultural Machanization

รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกลวิธาน และเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลถึงเืพื่อนๆชาวเกษตรกลวิธานทุกท่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel HASP

การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP โดยวิธีการ Call API วิเชษฐ ดารากัย 1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com บทคัดย่อ: อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จัดเป็นหนึ่งในอุตสหกรรม ยุทธศาสตร์ของประเทศ แต่ในปัจจุบันได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างมากมาย การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องตระหนัก เพราะแต่ละปี รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทวีปเอเชีย อันเนื่องมาจากความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์บางประเภทจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก เป็นผลทำให้จำนวนผู้ใช้ (User) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องสูญเสียไปจากการละเมิดลิขสิทธิ์ (Software Protection for Revenue Protection and Growth Read more…

How to Start Research

The basic format of research. 1) Abstract2) Introduction a. Background. b. Statement of purpose. c. Hypotheses.3) Method a. Participants. b. Measures. c. Procedure. d. Statistical plans4) Results.5) Discussion.6) References. Abstract1) A statement of the purpose or objective.2) A description of Read more…