อะไรคือ SafeNet Axis
หากคุณมีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ เยอะขนาดนี้

SafeNet Axis ช่วยคุณได้
     SafeNet Axis คือ เครื่องเก็บรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็น Solution ของ SafeNet ที่ใช้งานร่วมกับตัว iKey สำหรับทำงานในลักษณะ Two Factor (You Have Something and You Know Something)

ความสามารถในการใช้งาน

 • สามารถใช้งานร่วมกับ iKey ตามมาตรฐานสากล
 • การจัดการเกี่ยวกับรหัสผ่าน
  • ไม่ต้องจำรหัสผ่าน
  • ไม่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบ
  • สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที
  • สามารถทำงานร่วมกับระบบของ Microsoft
  • สามารถติดตั้งร่วมกับ PKI ต่างๆ


เริ่มต้นการทำ Authentication CA ลงในตัว iKey

   1.ทำการ Authentication CA จาก Server (Microsoft CA)

   2. ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลต่างๆ เช่น Usernam , Password ลงใน iKey ที่ผ่านการ Authen CA

เริ่มต้นการใช้งานชุด Datakey Axis Management Center
   1. ชุด Datakey Axis Management Center ซึ่งเป็นชุดบริหารจัดการ

   2. เปิดชุด Axis SamrtLogon Enrollment

   3. นำรูปแวดขยาย ไปชี้ในส่วนต่างๆของโปรแกรม เช่น Username, Password เพื่อให้จำค่าต่างๆลงใน iKey

   4. ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประเภทใหน ก็สามารถใช้งานได้ แม้กระทั้งการเข้าใช้งานผ่าน Browser ที่ต้องใส่ Username, Password

สรุปจุดเด่นของ SafeNet Axis ที่ใช้งานร่วมกับ iKey

 1. มีความปลอดภัยสูงเพราะเป็น Two Factor (เช่นเดียวกับบัตร ATM : ต้องมีบัตรและ PIN จึงจะใช้งานได้ (You Have Something and You Know Someting))
 2. ง่ายในการบริหารจัดการ โดยผ่านชุดเครื่องมือต่างๆที่มีให้
 3. สะดวกในการใช้งาน
 4. ไม่ต้องศึกษารายละเอียดเยอะ
 5. เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
 6. ไม่ต้องจำและเปลี่ยน Password บ่อยๆ

ครั้งต่อไป เรามาดูการนำ iKey ไปใช้งานร่วมกับ Application บน Cloud Computing 

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

Categories: iKey

1 Comment

pong · April 6, 2018 at 6:22 am

ในกรณีใช้งานอยู่ประจำ แล้วเกิดมาวันหนึ่งเชื่อมต่อกับโปรแกรมไม่ใด้ แต่เสืยบกับคอม คอมมองเห็นฮาร์ดล็อก
แต่เปิดโปรแกรมไม่ใด้ครับ เกิดจากอะไรครับ ไวรัสมีส่วนมั้ยครับ

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.