การตรวจสอบระบบเบื้องต้น ในกรณีที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
     ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Hotspot ในกรณีที่การเชื่อมต่อมีปัญหาก เรามีแนวทางแก้ไขตามลำดับดังนี้

การ ตรวจสอบระบบเบื้องต้น ในกรณีที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
1. ตรวจสอบไฟสถานะ ที่ Router Modem และ จากการ์ดแลนของเครื่อง Server หากมีไฟสถานะติดปกติ ให้ตรวจสอบไฟสถานะของ Switch ที่ต่อจากเครื่อง Server หากปกติ ให้ตรวจสอบลำดับต่อไป
2.ให้เข้าไปดูสถานะของเครื่อง Server ตามภาพด้านล่าง

สถานะ Link จะต้องเป็น Yes หากเป็น No ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสาย


3.ให้เข้าไปดูสถานะ Service ต่างๆ ตามภาพด้านล่าง ไปที่หน้า Management ไปที่ การดูแลรักษา > สถานะเซิร์ฟเวอร์สถานะเซิร์ฟเวอร์ ดูรายละเอียดของ Service แต่ละตัว หากสถานะ ปิด ให้กด Start หรือ Restart

โดยทั่วไป ปัญหาที่พบบ่อยคือ Squid (Web Proxy) ซึ่งสถานะจะ ปิด หากมีการ Restart Server

     ในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาในเบื่องต้น ซึ่งหากแก้ไขปัญหาตามลำดับ แต่ยังใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จะต้องทำการตรวจสอบวิเคราะห์ในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะได้นำมาเสนอในภายหลัง


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.