บทความนี้ เรามาดูในส่วนรายละเอียดของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS

นอกจากข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ ในส่วนของความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลได้มากถึง 250,000 Way point ยังมีส่วนที่แตกต่างจากรุ้นก่อนหน้านี้ คือ
1. จะมีปุ่ม Smart (รุ่นก่อนหน้านี้ คือ Log)
2. จะมีปุ่ม Car (รุ่นก่อนหน้านี้คือ Nav)
3. เมนูในส่วนของ โปรแกรม GPS Photo Tagger

โปรแกรม GPS Photo Tagger
1. หน้าตาของเมนูหลัก ยังคงเค้าโครงเดิม

2. หน้าตา Configure GPS จะเปลี่ยนไป ในส่วนของ Tab Smart เลือกได้ 2 รูปแบบ

3. ในส่วนของ Tab Car ก็มีให้เลือก 2 รูปแบบ

สรุป ข้อแตกต่างจากรุ่น 747 A+
1. 747 A+ มี Blue Tooth สำหรับการส่งสัญญาณ(เป็นตัว Receiver)ไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งแผนที่ ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นสำหรับการใช้งาน
2. 747 + ไม่มีปุ่ม Car สำหรับเก็บบันทึกข้อมูลขณะเชื่อมสายเข้ากับตัวชาร์ตในรถยนต์
3. 747 A+ เก็บ Way Point ได้เพียง 125,000 Way Point ในขณะที่ 747 ProS เก็บได้ถึง 250,000 Way Point

ข้อควรระวังในการบันทึกข้อมูล หากไม่ต้องการชาร์ตไฟในรถยนต์ ให้เลือกเป็นโหมด Smart

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.