การใช้งานไฟล์ CSV
หลังจากเราได้ใช้งานโปรแกรม GPS PhotoTagger เราสามารถ Export ไฟล์เป็นนามสกุลต่างๆได้ดังนี้

·        GPX File(*.gpx)
o   สำหรับ Save Project งาน สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม GPS Photo Tagger
·        NMEA0183 File(*.nmea)
o   สำหรับ Save เป็นโปรโตคอลของระบบ GPS
·        KML File(*.kml)
o   สำหรับ Save เป็นไฟล์ สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วย Google Earth
·        Excel File(*.csv)
o   สำหรับ Save เป็นไฟล์ สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 

ขั้นตอนการ Export ไฟล์
1. ไปที่ File > Export Track

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ

3. เลือกชนิดของไฟล์ ที่ต้องการ Save ในที่นี้เลือกเป็นไฟล์ Excel

4. ลักษณะของไฟล์ที่ได้ จะมีค่าต่างๆ เราสามารถนำค่าที่ได้ ไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม

5. ตัวอย่าง ใช้ในการหาค่าความเร็วของการเดินทาง ในช่วงเวลาต่างๆ

เราสามารถนำค่าที่ได้จากเครื่อง GPS Data Logger ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
เอกสารเพิ่มเติม >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.