วิธีการในการ Save โปรโตคอล NMEA จากเครื่อง GPS Receiver Data logger iBlue รุ่นต่างๆ

รายละเอียดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของ โปรโตคอล NMEA ที่สามารถเลือกและให้เครื่องทำการบันทึกได้จะมีประมาณ 8 ชนิด ตามภาพ ซึ่งเราสามารถนำไฟล์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานในเชิงลึกต่อไป

รายละเอียดของโปรโตคอลชนิดต่างๆ อ้างอิงจาก http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm

 • AAM – Waypoint Arrival Alarm
 • ALM – Almanac data
 • APA – Auto Pilot A sentence
 • APB – Auto Pilot B sentence
 • BOD – Bearing Origin to Destination
 • BWC – Bearing using Great Circle route
 • DTM – Datum being used.
 • GGA – Fix information
 • GLL – Lat/Lon data
 • GRS – GPS Range Residuals
 • GSA – Overall Satellite data
 • GST – GPS Pseudorange Noise Statistics
 • GSV – Detailed Satellite data
 • MSK – send control for a beacon receiver
 • MSS – Beacon receiver status information.
 • RMA – recommended Loran data
 • RMB – recommended navigation data for gps
 • RMC – recommended minimum data for gps
 • RTE – route message
 • TRF – Transit Fix Data
 • STN – Multiple Data ID
 • VBW – dual Ground / Water Spped
 • VTG – Vector track an Speed over the Ground
 • WCV – Waypoint closure velocity (Velocity Made Good)
 • WPL – Waypoint Location information
 • XTC – cross track error
 • XTE – measured cross track error
 • ZTG – Zulu (UTC) time and time to go (to destination)
 • ZDA – Date and Time

วิธีการบันทึก NMEA โปรโตคอล
1. เปิดโปรแรกม GPS Photo Tagger

 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Export

3. เลือกชนิดไฟล์เป็น NMEA (*.nmea)

4. จะได้ไฟล์ NMEA Protocol

สามารถนำข้อมูลไปใช้งานในส่วนต่อไป โดยสามารถกรองเอาเฉพาะโปรโตคอลที่ต้องการชนิดใดชนิดหนึ่ง


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.