จากที่ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจรถบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมีหน้าที่รับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบิน ไปยังโรงแรมต่างๆ ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมที่พักกับเจ้าของธุรกิจรถรถรับส่งจะทำข้อตกลงกัน หรือการทำตลาดร่วมกัน

 เช่น หากเจ้าของธุรกิจรถรับส่งนำนักท่องเที่ยวไปพักกับโรงแรมของตน จะได้รับเปอร์เซ็นต์ในการให้บริการ 

ซึ่งโดยทั่วไปทางโรงแรมหรือสถานที่พักก็จะมีรถของตนเองคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาเช่น จำนวนรถไม่เพียงพอ(ช่วง High Season) หรือรถไม่ได้อยู่ในโซนหรือใกล้บริเวณที่ลูกค้าติดต่อมา

แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ??

แนวทางในการแก้ปัญหา
                หากผู้ให้บริการรถรับส่งติดตั้งเครื่อง GPS Tracker GT100 จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ

หลักการคือ
                เครื่อง GPS Tracker GT100 จะมีชุดบริหารจัดการ เรียกว่า Software Management Tool ซึ่งจะทำหน้าทีคอยดูพิกัดหรือสถานที่ ที่รถติดตั้งเครื่อง GPS Tracker GT100 อยู่ โดยจะแสดงถานที่ออกมา ทำให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทราบได้ว่า ตอนนี้ในบริเวณที่นักท่องเที่ยวต้องการให้รถมารับ มีรถคันไหนบ้างที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นที่สุด 
               เจ้าหน้าที่สามารถโทรเข้าไปแจ้งให้พนักงานขับรถเข้าไปถึง ณ.จุดนั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะสำหรับการท่องเที่ยวแล้วเวลาสำคัญมาก เนื่องจากต้องเที่ยวให้คุ้มกับเงินที่เสียไปรูปแสดงการตรวจสอบสถานที่ ของรถที่อยู่ใกล้ลูกค้าีที่สุด

         จากกผลการสำรวจของโพลส่วนใหญ่ทั่วโลก ประเทศไทยมักติดอันดับเมืองที่น่าท่องเทียวมากที่สุดเสมอ ดังนั้นการช่วงชิงตลาดการท่องเทียว โดยอาศัยเครื่องมือช่วยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าของบริการ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง

<<กลับหน้าหลัก ข้อมูลเพิ่มเติม>>


2 Comments

Fitab Complex Co.,Ltd. · December 21, 2011 at 9:43 am

เรี่ยมเลย….
จะติดต่อทดสอบโปรแกรมได้ที่ไหน

Wichet Darakai · December 21, 2011 at 9:44 am

สวัสดีครับ
สามารถเข้ามาทดสอบได้ที่บริษัทครับ หรือโทรมานัดเวลาได้ครัับ 0-2704-8987

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.