โปรแกรม Auto Play Media Studio เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอต่างๆ เช่น สื่อการเรียนการสอน, สื่อการนำเสนอผลงาน, หรือสื่อการใช้งานโปรแกรม ในส่วนของตัวโปรแกรม Auto Play Media Studio สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มากนัก


หลังจากเราได้สร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้ว ก็จะได้ไฟล์ทีได้จากการ Build จะมีนามสกุลเป็น .EXE ซึ่งภายในไฟล์ที่ผ่านการ Build จะมีไฟล์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Animation ประเภท Flash หรือ ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ต่างๆ ที่สำคัญ แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไฟล์ที่เราได้ลงทุนลงแรงสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ผมมีวิธีการง่ายๆมาแนะนำ

การใช้ฮาร์ดล็อค Sentinel HASP สำหรับการป้องกัน >>

หลังจากเราได้ทำการป้องกันไฟล์ Auto Play Media Studio ด้วย Sentinel HASP เรียบร้อยแล้ว
ทดลองเปิดไฟล์ ทีเป็นไฟล์ Original
เปิดไฟล์ ที่ผ่านการป้องกันด้วย Sentinel HASP หากไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อค Sentinel HASP จะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
เมื่อเสียบฮาร์ดล็อค ในขณะใช้งาน เกิดมีการถอดฮาร์ดล็อค Sentinel HASP ที่เสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ออก จะไม่สามารถใช้งานไฟล์ดังกล่าวได้ต่อไป จะใช้ได้ก็ต้องนำฮาร์ดล็อคมาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เพี่ยงขั้นตอนง่ายๆ เราก็สามารถป้องกันไฟล์งานของเราได้อย่างปลอดภัยสูงสุด ด้วย Sentinel HASP

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support   0-2704-8987    หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.