ซอฟต์แวร์ MobilePASS นำเสนอความปลอดภัยในระดับสูง สำหรับการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ iPhone หรือ BlackBerry


    การเข้าใช้งานระบบผ่านทางอุปกรณ์มือถือโดยการตรวจสิทธิ์การเข้าใช้งาน หัวใจสำคัญอยู่ที่การยืนยันตัวตนหรือ Authentication ทาง SafeNet แนะนำนวัตกรรมใหม่ สำหรับ Software Authentication สำหรับใช้ในการระบุอุปกรณ์มือถือเฉพาะเครื่อง เพื่อให้ได้รหัสผ่าน (Passcodes) ในการเข้าใช้งานระบบ สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iPhone และ BlackBerry โดยสามารถเชื่อมต่อระยะไกล (Remote) ไปยังข้อมูลภายในบริษัท หรือ เว็บไซต์ข้อมูลของบริษัท (Web-base applications) ซอฟต์แวร์ MobilePASS ได้รวบรวมฟังก์ชันการตำงานที่เรียกว่า Two-Factor Authentication เข้ามาให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถได้งาน MobilePASS ได้อย่างง่ายดาย


MobiePASS สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย โดยสามารถรองรับระบบต่างๆได้ดังนี้

 •  VPNs
 • Saas aplication
 • Terminal Server
 • Citrix application
 • Outlook Web Access (OWA)
 • และการทำธุรกรรมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น e-banking site, eLearning education portals & healthcare recode sites.

MobilePASS Software สำหรับเครื่อง Clients

 • iPhone Client : MobilePASS for iPhone, ผ่านทาง Apple iTunes
 • BlackBerryPASS
 • Android Client
 • Java Client : MobilePASS for J2ME
 • Windows MobileClient
 •  Windows DesktopClients


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support   0-2704-8987    หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.