การตรวจสอบเบื้องต้นในกรณี Server ไม่จ่ายสัญญาณให้กับ Switch หรือ AccessPoint

มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบไฟสัญญาณที่ eth1 ว่ามีไฟสัญญาณหรือไม่
2. หากไฟสัญญาณกระพริบหรือเป็นสีเหลืองให้ตรวจสอบ สถานะเซิร์ฟเวอร์
3. การตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์
3.1 เข้าไปที่ 10.0.0.1/admin


3.2 เข้าไปที่ การดูแลรักษา > สถานะเซิร์ฟเวอร์


3.3 ตรวจสอบสถานะตามภาพด้านล่าง หากสถานะ ปิด ให้ทำการ Start หรือ Restart ใหม่ หากยังใช้งานไม่ได้ให้ทำการ Restart Server.


4. การ Restart Server เข้าไปที่ การดูแลรักษา > เปิด/ปิด Server กด Restart


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.