หลังจากได้ติดตั้ง ClearOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้อนนี้เราจะเข้ามาในส่วนของการ Confugure ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอ

ใส่ Username :
และ Password :
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ

ส่วนที่ต้องปรับแต่ง Network
ตรวจสอบในส่วน Network > IP Setting ดูในส่วน Interface ว่ามี NIC ทั้ง 2 ใบหรือไม่ ดังภาพด้านล่าง
จากนั้นใส่ค่า IP 
  • ที่ eth0 เป็นขา WAN จาก Router Modem
  • ที่ eth1 เป็นขา LAN เพื่อจะจ่ายไปยัง Switch
    ในส่วนอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน แต่ต้องมีความระมัดระวังในส่วนการปรับแต่งค่าด้วย
หรือสามารถปรับแต่งค่าผ่านทางหน้าจอ Admin


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.