ในส่วนนี้ เรามาดูการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio สำหรับการบันทึกภาพและเสียง อย่างง่าย 

1. เปิดโปรแกรม Camtasia Recorder

2. จะปรากฏกรอบหรือขอบเขตสำหรับการบันทึกภาพ จากนั้นกดปุ่ม rec จะเป็นการเริ่มบันทึกภาพและเสียง (หากต้องการบันทึกเสียง ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของไมโครโฟน ให้เรียบร้อย)

3. กดปุ่ม Stop เมื่อต้องการหยุดบันทึก

4. ทำการ Save งานที่ทำทั้งหมด

5. การนำไฟล์ที่ได้ เพื่อการนำเสนอ

ในส่วนนี้ เราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์นำเสนอได้หลากหลาย เช่น WMV , AVI , MP3 , MP4

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support   0-2704-8987    หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.