ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับใช้งาน ClearOS

เตรียมเครื่องสำหรับติดตั้ง ClearOS
ติดตังระบบปฏิบัติการ Linux Clear
1. Boot ด้วยแผ่น ClearOS กด Enter
2. เลือกภาษา แบบ English กด Ok
3. เลือกคีย์บอร์ด แบบ us กด Ok
4. เลือก Packages ที่จะติดตั้ง Local CDROM
5. เลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม กด Ok
6. ในส่วน Delete & Install พิมพ์ ClearOS แล้วกด Ok
7. ในส่วน System Mode เลือก Gateway mode แล้วกด Ok
8. ในส่วน Connection Type เลือก Etherner แล้วกด Ok
9. ในส่วน Specify Internet IP address เลือก [*] Dynamic IP configuration (DHCP) แล้วกด Ok
10. ในส่วน Missing Nameserver ไม่ต้องใส่ กด Ok
11. ในส่วน Manual TCP/IP Configuration ใ่ส่ IP address เป็น IP ในฝั่งแลน (eth1) แล้วกด Ok
12. ในส่วน System Password กำหนดรหัสผ่านของ root แล้วกด Ok
13. ในส่วน Partitionng เลือก Use default แล้วกด Ok
14. ในส่วน Standard Modules เลือก
       [*] Graphical Console
       [*] DHCP and Local DNS Servers
       [*] DMZ and 1-to-1 NAT Firewall
       [*] Bandwidth Manager
       [*] Intrusion Protection
       [*] Protocol Filer
  จากนั้นกด Ok

15. ในส่วน More Modules เลือก
       [*] Web Proxy
       [*] Conten Filter
       [*] Web Server
       [*] Database Server / MySQL
  จากนั้นกด Done

  • หล้งจากนั้น ระบบจะทำการแบ่ง Partition และทำการ Format Hard disk
  • รอจนระบบทำการติดตั้งให้เสร็จ
  • เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อบแล้ว แผ่น CD จะ Eject ออกมา แล้วกด Reboot เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งระบบ
หลังจาก Boot เครื่่องขึ้นมาใหม่ หากทุกอย่างเรียบร้อยจะขึ้นหน้าจอดั้งรูปด้านล่าง
การแก้ไขปัญหา (handlers 🙂 noirqdebug ในกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาหลังจาก Restart
1. เข้าไปที่ root # nano /etc/grub.conf
2. เพิ่มคำสั่ง 1 noirqdebug ตามภาพด้านล่าง
3. Save ออกจากโปรแกรม nano (Ctrl + x)

การ Configure ClearOS เบื้องต้น >>


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.