จากรูป PC0 จะสามารถติดต่อ กับ PC2 ได้ แต่ PC0 จะไม่สามารถติดต่อกับ PC1 และ PC3 ได้

Step1. สร้างหมายเลข Vlan และ ชื่อ Vlan

sw1>en

sw1#conf t

sw1(config)# hostname sw-vlan2

sw-vlan2(config)#vlan 2

sw-vlan2(config-vlan)name Admin

—————————————————-

Step2. กำหนด Interface ให้แต่ละ Vlan

sw-vlan2>en

sw-vlan2#conf t

sw-vlan2(config)#int fa0/2

sw-vlan2(config-if)#switchport mode access

sw-vlan2(config-if)#switchport access vlan 2

sw-vlan2(config-if)#no shut

*** Switch อีกตัวก็ทำเช่นเดียวกัน

—————————————————-

ผลที่ได้จากคำสั่ง #sh run

—————————————————-

interface FastEthernet0/1

 switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/2

 switchport access vlan 2

 switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

 switchport access vlan 3

 switchport mode access

!

——————————–


เพิ่มเติม
เราสามารถ manage port หลายๆ port พร้อมกัน ด้วย range
sw-vlan2(config)#int range fa0/2-3
ถ้า port ไม่เรียงกัน ให้ใช้  (,)
sw-vlan2(config)#int range fa0/2 , fa0/5 , fa0/10
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Categories: CISCO

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.