Sentinel LDK : แนะนำการใช้งาน Sentinel LDK HL เบื้องต้น

แนะนำการใช้งาน Sentinel LDK HL เบื้องต้น – การติดตั้ง Sentinel HL อย่างง่าย – การใช้งาน Sentinel HL โดยชุด Envelope อย่างง่าย – การใช้งาน Sentinel HL โดยชุด EMS – ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟล์ PDF การใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL ระดับสูง – 1. การใช้งาน EMS Tool การกำหนดค่า เช่น กำหนดจำนวนครั้ง หรือ วันที่หมดอายุ และ เขียนค่าลงในฮาร์ดล็อก – 2. การใช้งาน Envolope Tool สำหรับการล็อกโปรแกรม Read more…

Sentinel LDK : รายละเอียดชุด SK (Starter Kit) ของฮาร์ดล็อก Sentinel HL

 รายละเอียดชุด SK (Starter Kit) ของฮาร์ดล็อก Sentinel HL รายละเอียดของ Sentinel HL SK (Start Kit) เป็นชุดแรกที่ลูกค้าต้องซื้อ ประกอบไปด้วย >> 1. Sentinel Master Key (Blue) : สำหรับชุดบริหารจัดการ (EMS). 2. Sentinel Developer Key (Yellow) : สำหรับทำชุดป้องกันซอฟต์แวร์ (Envelope) . 3. Sentinel HL Key (สีจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งาน ): สำหรับให้ลูกค้า (End User)พร้อมกับโปรแกรมที่ผ่านการล็อก เปรียบเทียบ การนำ Sentinel Master Key  และ Sentinel Developer Key ไปใช้งาน

Sentinel LDK : Video introduce Sentinel LDK – EMS License Burn

วีดีโอ สาธิต วิธีการ ในการเขียนค่าลงในตัวฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Key ผ่านทางชุดเครื่องมือ EMS ของ Sentinel LDK ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Sentinel LDK : How to Sentinel LDK Driver Less working on MS Windows OS.

Sentinel LDK : หลักการทำงานของฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Driver Lessเป็นที่ทราบกันดีว่า ข้อดีของฮาร์ดล็อกรุ่น Sentinel LDK HL Driver Less คือ เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง System Driver ให้กับฮาร์ดล็อกที่เครื่อง End User เมื่อเราต้องการใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Driver Less เราก็สามารถเสียบฮาร์ดล็อกเข้ากับพอร์ต USB ได้เลย เมื่อเสียบฮาร์ดล็อกเข้ากับ USB Port ระบบจะมองเป็น HID (Human Interface Devices) เปิดดูจาก Browser เมื่อถอดฮาร์ดล็อกออกจาก USB Port เปิดดูจาก Browser เมื่อถอดฮาร์ดล็อกออกจาก USB Port รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support Read more…

Sentinel LDK : How to solve Error ID 42 “Sentinel License Manager version too old”

Sentinel LDK : แนวทางในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อความ Error 42 กับการใช้งานโปรแกรมที่ล็อกด้วย ฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Key แนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา 1. ทำการติดตั้ง Sentinel LDK เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถ Download Sentinel LDK last Version (7.4) http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/# Sentinel LDK SDK – Entitlement Management System, Envelope, Toolbox, APIs, etc. Windows, Linux, Mac , 2 GB, Version 7.4, Released 2015-10-23 *** ในการติดตั้ง Sentinel Read more…

Sentinel LDK Tip : การใช้งานฟังก์ชัน กำหนดวันที่หมดอายุ กับ Sentinel LDK HL Time Key.

Sentinel LDK Tip : หากเราต้องการกำหนดวันที่หมดอายุให้กับโปรแกรมของเรา โดยการใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Time Key เราสามารถดำเนินการง่ายๆ ด้วยขั้นตอนดังนี้ ในการใช้งานฟังก์ชันนี้ เราสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ1. กำหนดการเขียนค่าลงไปในตัวฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Time Key ด้วยชุดเครื่องมือ EMS (ข้อมูลไฟล์ PDF)     1.1 กำหนดโปรเจ็คงาน  / กำหนด Feature ID      1.2  การกำหนดวันที่หมดอายุ          1.3 เขียนค่าลงไปในตัวฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Time Key 2. กำหนดการล็อกโปรแกรม Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟล์ Multimedia หรือไฟล์ VIDEO ด้วย Sentinel LDK Key

Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์ประเภท Multimedia หรือไฟล์ VIDEO ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการการคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์ VIDEO ด้วย Sentinel LDK Key ในตัวอย่าง เราใช้โปรแกรม VideoLAN ซึ่งเป็นโปรแกรม Video Reader ที่ใช้งานได้ฟรี ***หมายเหตุ โปรแกรมที่นำมาใช้ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางเท่านั้น เรามาดูวิธีการกัน 1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel LDK Envelope > Input โปรแกรม Video Reader ที่ต้องการล็อก > Encryption Data.. 2. เข้าไปที่ Action > Add Files.. ทำการเลือกไฟล์ Multimedia Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟลเอกสาร Txt ด้วย Sentinel LDK Key เพิ่มเติม

Sentinel LDK Tip : เมื่อเราทำการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร Txt เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราต้องการจะเพิ่มไฟล์ txt เข้าไปอีกหลายๆ ไฟล์ เราจะทำอย่างไร มาดูวิธีกัน  เบื้องต้น เราต้องมีไฟล์โปรเจ็คเดิม (.djx) ที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ และ Save โปรเจ็คเก็บไว้ 1. เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Master หรือ Deverlope Key และเข้าไปที่ Sentinel Vendor Suite > Additional Tools > Sentinel LDK Data Encryption Utility. 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Sentinel LDK Protection Utility เปิดโปรเจ็คที่เราได้บันทึกไว้ (.djx) 3. ไปในส่วนของการเพิ่มไฟล์ Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟลเอกสาร PDF ด้วย Sentinel LDK Key

Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์เอกสารประเภท PDF ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการแก้ไข การคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์เอกสาร PDF ด้วย Sentinel LDK Key ในตัวอย่าง เราใช้โปรแกรม SumatraPDF ซึ่งเป็นโปรแกรม PDF Reader ที่ใช้งานได้ฟรี ***หมายเหตุ โปรแกรมที่นำมาใช้ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางเท่านั้น เรามาดูวิธีการกัน1. เปิดชุด Sentinel LDK Envolope เลือกโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF (SumatraPDF) เข้ามาเพื่อทำการล็อก 2. หลังจากเลือกโปรแกรมและกำหนด Output File (ตั้งชื่อเป็น SumatraPDF1) ให้เลือกไปยัง Encrypt Data จากนั้นให้ทำการ Save Project Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟลเอกสาร Txt ด้วย Sentinel LDK Key

Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์เอกสารประเภท Txt ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการแก้ไข การคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์เอกสารด้วย Sentinel LDK Key เรามาดูวิธีการกัน 1. เปิดชุด Sentinel LDK Envolope เลือกโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ Txt เข้ามาเพื่อทำการล็อก 2. หลังจากเลือกโปรแกรมและกำหนด Output File ให้เลือกไปยัง Encrypt Data จากนั้นให้ทำการ Save Project เพื่อสำหรับการแก้ไขภายหลัง 3. หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Sentinel LDK Data Protection Utility 4. เลือกไฟล์ Txt ที่ต้องการจะเข้ารหัส จากนั้นกำหนด Read more…