บทความ : กรณีศึกษา Data Protection Best Practices and Awareness : Securing Virtualized and Cloud Infrastructures

รูปแบบและวิธีการที่ควรทราบในการป้องกันข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบ Virtualize และ Cloud Infrastructures       องค์กรและหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันนี้ ได้มีการโอนย้ายข้อมูลขององค์กรไปสู่ระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็นแบบ Public หรือ Private เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจและเป็นการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของธุรกิจและองค์กร อย่างไรก็ดีในส่วนของผู้รับผิดชอบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Cloud ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานในทุกสถานการ และที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของกฏข้อบังคับและนโยบายขององค์กรณ์ในการจัดการข้อมูล (Policy and Data Management)      ปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยบน Cloud ที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน มันจึงเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันให้เหมาะสมในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลต่างๆบน Cloud ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ดูแลงานทางด้านไอที ขององค์กร ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและเปลียนแปลงระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บนพื้นฐานของความใส่ใจในการให้บริการข้อมูลและแอพลิเคชันต่างๆ บนระบบ Cloud ไม่ว่าจะเป็น Public หรือ Private โดยพื้นฐานในสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ สถานที่ในการเก็บข้อมูล, รูปแบบความหลากหลายของข้อมูล, การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้, การแบ็คอัพและการกู้คืนข้อมูล, Read more…

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ไฟล์เอกสาร PDF ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP

การป้องกันลิขสิทธิ์ไฟล์เอกสาร PDF ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel HASP วิเชษฐ ดารากัย 1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com บทคัดย่อ: การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังมีการใช้งานโปรแกรมในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมทางด้านการสื่อสาร, มัลติมีเดีย, โปรแกรมบริหารจัดการงานออฟฟิศ,โปรแกรมทางด้าน GIS และ ฯลฯ ไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมในด้านใดข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากโปรแกรมเราสามารถหาซื้อที่ใหนก็ได้แต่ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับของทางบริษัทหรือหน่วยงาน หากตกไปอยู่ในมือคู่แข่งมันคงไม่ดีแน่ แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันเอกสารสำคัญนี้อย่างไร โดยบทความนี้จะเน้นไปที่การป้องกันไฟล์เอกสารประเภท PDF โดยทำการป้องกันด้วยการเข้ารหัสไฟล์ (Encryption) (Software Protection for Revenue Protection and Growth : SafeNet Ince)[1] คำสำคัญ: ฮาร์ดล็อก / การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ / การเข้ารหัสไฟล์ 1. Read more…

บทความ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel Cloud

การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud ด้วย Sentinel Cloud วิเชษฐ ดารากัย 1บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด,  E-mail : wichetd@fitab.com บทคัดย่อ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบนระบบสารสนเทศต้องมีการปรับตัวให้ทัน เมื่อก่อนเราผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานผ่านระบบ Thin Computer โดยการประมวลผลทั้งหมดจะอยู่ที่ Server จากนั้นเทคโนโลยีไมโครชิพได้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีการพัฒนาไมโครชิพที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิ์ภาพสูง และราคาถูก สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ทำให้การผลิตซอฟต์แวร์เปลี่ยนไป แต่ในปัจจุบันนี้ ระบบ Cloud เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากมายและเริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐาน(Infar Structure) ด้านระบบการสื่อสารที่สามารถรองรับการใช้งาน Cloud ได้ ต่อจากนี้ไปการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานบนระบบ Cloud ไม่ใช้เรื่องยุกยาก แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud นั่นเอง คำสำคัญ : การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ / ระบบ Read more…

Case Study Hotspot Internet Wisdom

กรณีศีกษา การตรวจสอบระบบ Internet และสัญญาณ Internet เบื้องต้น 1. กรณีออกใช้งาน Internet ไม่ได้     1.1 ทดสอบการทำงานของ Internet จาก Router โดยการต่อสายเข้ากับ Router ตามรูปด้านล่าง 1.2 หลังจากตั้งค่าต่างๆ ตามเอกสารที่ CAT ให้ไว้ จากนั้นเชื่อมต่อ Internet หากออกเน็ตได้ แสดงว่าปกติ หากออกเน็ตไม่ได้ ให้ตรวจสอบไปยัง CAT 2.กรณี Router ออกเน็ตได้ 2.1 นำสายจาก Router กลับมาต่อยัง Port eth0 ของ Server ดูสัญญาณไฟสถานะที่ Router และ Port eth0 ของ Server 2.2 เมื่อตรวจสอบ Router Read more…

Sentinel HASP : การเข้ารหัส (Encryption) ไฟล์ PDF ง่ายๆด้วย Sentinel HASP

วิธีการง่ายๆที่จะป้องกันไฟล์ PDF ด้วยการเข้ารหัส (Encryption) ด้วย Sentinel HASP Encrypt คืออะไรคือการเข้ารหัสไฟล์ หากใครนำไฟล์นี้ไปเปิดโดยไม่มีโปรแกรมถอดรหัส (Decrypt) จะไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์นั้นได้ วิธีการเข้ารหัสไฟล์ PDF 1. เปิดโปรแกรม Start >All Program > SafeNet > Sentinel HASP > VendorSuite 2. จะแสดงหน้าจอดังภาพ เลือก Sentinel HASP Batch Code 3. กด Program จากนั้นไปยังปุ่ม Add Programs จะปรากฏหน้าต่าง Add Program ขึ้นมา ให้ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการล็อค (ในที่นี้เลือกโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF) กด Open 4. ปรากฏหน้าต่าง Output Read more…

Hotspot

การจัดทำ Internet Hotspot Mansion Ø  Back ground จิรัสพล เมชัน เดิมมีระบบให้บริการ Internet สำหรับผู้เช้า แต่เนื่องจากระบบเดิม ไม่สามารถรอรับความต้องการหลายๆอย่าง เช่น การกำหนดจำนวน Bandwidth ของสัญญาณในการใช้งาน Internet ของผู้ใช้, การควบคุมความเร็วในการใช้ Internet, การป้องกันระบบ Net cut และที่สำคัญคือ การให้บริการแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการเดิม ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ Internet Hotspot ให้มีความสามารถตรงกับความต้องการของเจ้าของธุรกิจ ทางบริษัทจึงได้นำเสนอ Solution iMS ซึ่งเป็น Solution ที่มีความเหมาะสมในการทำ Hotspot ของ Mansion หรือ Apartment โดย Solution ตัวนี้จะทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux Clear OS โดยสามารถนำ Solution Read more…

GPS : การนำ GPS Tracker GT100 ไปใช้งานร่วมกับธุรกิจการท่องเที่ยว

จากที่ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจรถบริการนักท่องเที่ยวซึ่งมีหน้าที่รับส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบิน ไปยังโรงแรมต่างๆ ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมที่พักกับเจ้าของธุรกิจรถรถรับส่งจะทำข้อตกลงกัน หรือการทำตลาดร่วมกัน เช่น หากเจ้าของธุรกิจรถรับส่งนำนักท่องเที่ยวไปพักกับโรงแรมของตน จะได้รับเปอร์เซ็นต์ในการให้บริการ ซึ่งโดยทั่วไปทางโรงแรมหรือสถานที่พักก็จะมีรถของตนเองคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาเช่น จำนวนรถไม่เพียงพอ(ช่วง High Season) หรือรถไม่ได้อยู่ในโซนหรือใกล้บริเวณที่ลูกค้าติดต่อมาแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ?? แนวทางในการแก้ปัญหา                 หากผู้ให้บริการรถรับส่งติดตั้งเครื่อง GPS Tracker GT100 จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ หลักการคือ                 เครื่อง GPS Tracker GT100 จะมีชุดบริหารจัดการ เรียกว่า Software Management Tool ซึ่งจะทำหน้าทีคอยดูพิกัดหรือสถานที่ ที่รถติดตั้งเครื่อง GPS Tracker GT100 อยู่ โดยจะแสดงถานที่ออกมา ทำให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทราบได้ว่า ตอนนี้ในบริเวณที่นักท่องเที่ยวต้องการให้รถมารับ มีรถคันไหนบ้างที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นที่สุด                เจ้าหน้าที่สามารถโทรเข้าไปแจ้งให้พนักงานขับรถเข้าไปถึง ณ.จุดนั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะสำหรับการท่องเที่ยวแล้วเวลาสำคัญมาก Read more…

GPS : การนำเครื่อง GPS A+ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการน้ำท่วม

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในช่วงน้ำท่วม1. บางพื้นที่ ที่เกิดน้ำท่วมไม่รู้อยู่ส่วนไหนของแผนที่2. ต้องการถ่ายภาพพร้อมแสดงเวลา และพิกัดสถานที่ได้อย่างไร3. ที่นา น้ำท่วมหมดแล้ว จะถ่ายภาพเก็บไว้ ก็ต้องมีหลักฐานแสดงเวลา และพิกัดที่ตั้งของพื้นที่4. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แล้วพื้นที่ส่วนนี้ ได้ไปแจกของหรือยังนี่5. แล้วบ้านหลังนี้มันท่วมจริงมั่ย ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย แล้วจะแสดงหลักฐานเวลา กับพิกัดอย่างไรนี่ กล้องถ่ายเราก็ไม่ทันสมัยด้วยซิ ไม่มี GPS ในตัวเครื่อง6. อื่นๆอีกมากมาย แนวทางในการแก้ปัญหา จากปัญหาต่างๆข้างต้น เครื่อง GPS i-Blue 747 A+ เราช่วยท่านได้ 1. อะไรคือ GPS i-Blue 747 A+ ?– GPS i-Blue 747 A+ คือเครื่องรับสัญญาณ GPS (ราคาถูกมาก แต่คุณภาพเหลือเฟือ) ที่สามารถเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องได้ เรียกว่าการใช้งานโหมด Data Logger 2. Read more…

งานวิจัย Smart Dongle (ฉบับย่อ)

การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ Android Phone ที่มีต่อการใช้งาน Smart Dongle Application วิเชษฐ ดารากัย Senior Engineer, Fitab Complex Co.,Ltd.2554 บทคัดย่อ Smart Dongle เป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกับ Application ที่ทำงานบน Android Phone เพื่อใช้ในการควบคุมหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีตัว Smart Dongle ในการเชื่อมต่อกับ USB Port ของคอมพิวเตอร์ และสั่งการทำงานผ่านทาง Android Phone ที่ได้ติดตั้ง Application โดยสามารถทำงานเสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานจะส่งสัญญาณ บลูทูธ จาก Android Phone มายังตัว Smart Dongle การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นในส่วนผลที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อวางแผนการจำหน่ายตัวสินค้า Smart Dongle ของบริษัท Read more…

การ Configure No-ip บน ClearOS

วิธีการ Configure No-ip บน ClearOsหลังจากเราได้สมัครเพื่อขอ IP กับทาง www.no-ip.com เรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ Server ของเรามีการ Fix IP มีกระบวนการดังนี้ มาสู่ขั้นตอนการติดตั้ง No-ip‘—- Down load โปรแกรม No-ip[root@system ~]# wget http://www.no-ip.com/client/link/linux/noip-duc-link.tar.gz[root@system ~]# tar-zxvf noip-duc-linux.tar.gz[root@system ~]# lsno-ip-2.1.9-1[root@system ~]# cd noip-2.1.9-1[root@system noip-2.1.9-1]# makegcc -Wall -g -02 -Dlinux -DPREFIX=”/usr/local” noip2.c -o noip2make: gcc: Command notfoundmake: *** [noip2] Error 127            error Read more…