GPS 747 ProS : การติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger และเริ่มต้นใช้งาน

บทความนี้ เรามาดูในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger ของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS และเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่าย วิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม GPS Photo Tagger กับเครื่อง GPS 747 A+ อย่างง่าย 1. ติดตั้งโปรแกรมGPS PhotoTagger (DataLogger) จากแผ่น CD หรือ Download เวอร์ชันใหม่ได้ที่http://www.transystem.com.tw/support.php  เลือก GPS Data Logger / 747 ProS (GPS Photo Tagger) 2. หลังจากได้ติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger เรียบร้อยแล้ว ให้นำเครื่อง GPS 747 A+ เชื่อมต่อกับ Read more…

GPS : How to Save NMEA Protocol from GPS Receiver

วิธีการในการ Save โปรโตคอล NMEA จากเครื่อง GPS Receiver Data logger iBlue รุ่นต่างๆ รายละเอียดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของ โปรโตคอล NMEA ที่สามารถเลือกและให้เครื่องทำการบันทึกได้จะมีประมาณ 8 ชนิด ตามภาพ ซึ่งเราสามารถนำไฟล์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานในเชิงลึกต่อไป รายละเอียดของโปรโตคอลชนิดต่างๆ อ้างอิงจาก http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm AAM – Waypoint Arrival Alarm ALM – Almanac data APA – Auto Pilot A sentence APB – Auto Pilot B sentence BOD – Bearing Origin to Destination BWC Read more…

GPS : Review GPS 747ProS

บทความนี้ เรามาดูในส่วนรายละเอียดของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS นอกจากข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ ในส่วนของความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลได้มากถึง 250,000 Way point ยังมีส่วนที่แตกต่างจากรุ้นก่อนหน้านี้ คือ1. จะมีปุ่ม Smart (รุ่นก่อนหน้านี้ คือ Log)2. จะมีปุ่ม Car (รุ่นก่อนหน้านี้คือ Nav)3. เมนูในส่วนของ โปรแกรม GPS Photo Taggerโปรแกรม GPS Photo Tagger1. หน้าตาของเมนูหลัก ยังคงเค้าโครงเดิม 2. หน้าตา Configure GPS จะเปลี่ยนไป ในส่วนของ Tab Smart เลือกได้ 2 รูปแบบ 3. ในส่วนของ Tab Car ก็มีให้เลือก 2 รูปแบบ Read more…

GPS : How to use CSV

การใช้งานไฟล์ CSVหลังจากเราได้ใช้งานโปรแกรม GPS PhotoTagger เราสามารถ Export ไฟล์เป็นนามสกุลต่างๆได้ดังนี้ ·        GPX File(*.gpx) o   สำหรับ Save Project งาน สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม GPS Photo Tagger ·        NMEA0183 File(*.nmea) o   สำหรับ Save เป็นโปรโตคอลของระบบ GPS ·        KML File(*.kml) o   สำหรับ Save เป็นไฟล์ สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วย Google Earth ·        Excel File(*.csv) o   สำหรับ Save เป็นไฟล์ สำหรับเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel  ขั้นตอนการ Export Read more…

GPS : GPS PhotoTagger

ทดลอง GPS Photo Tagger ตัวใหม่ โปรแกรม GPS PhotoTagger ตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับใช้งานร่วมกับ GPS DataLoggerสำหรับผู้สนใจนำไปทดลองใช้ สามารถ Download โปรแรกมได้ที่ www.fitab.com ขนาดโปรแกรม 23.9 Mbขั้นตอนการใช้งาน1. หลังจากติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger เสร็จแล้ว เปิดโปรแกรม GPS Photo Tagger2. เข้าไปที่ File > Open Project 3. เลือกไฟล์ ชื่อ ถนนเสรีไทย (สำหรับการทดสอบ) ขนาดไฟล์ 3 Mb สามารถ Download ได้ที่นี่ 4. หลังจากนั้น เส้นทางที่ได้บันทึกไว้ใน GPS DataLogger จะปรากฏดังภาพ แต่ยังไม่มีรูปภาพประกอบ 5. Read more…

GPS : การนำเครื่อง GPS A+ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการน้ำท่วม

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในช่วงน้ำท่วม1. บางพื้นที่ ที่เกิดน้ำท่วมไม่รู้อยู่ส่วนไหนของแผนที่2. ต้องการถ่ายภาพพร้อมแสดงเวลา และพิกัดสถานที่ได้อย่างไร3. ที่นา น้ำท่วมหมดแล้ว จะถ่ายภาพเก็บไว้ ก็ต้องมีหลักฐานแสดงเวลา และพิกัดที่ตั้งของพื้นที่4. ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แล้วพื้นที่ส่วนนี้ ได้ไปแจกของหรือยังนี่5. แล้วบ้านหลังนี้มันท่วมจริงมั่ย ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อย แล้วจะแสดงหลักฐานเวลา กับพิกัดอย่างไรนี่ กล้องถ่ายเราก็ไม่ทันสมัยด้วยซิ ไม่มี GPS ในตัวเครื่อง6. อื่นๆอีกมากมาย แนวทางในการแก้ปัญหา จากปัญหาต่างๆข้างต้น เครื่อง GPS i-Blue 747 A+ เราช่วยท่านได้ 1. อะไรคือ GPS i-Blue 747 A+ ?– GPS i-Blue 747 A+ คือเครื่องรับสัญญาณ GPS (ราคาถูกมาก แต่คุณภาพเหลือเฟือ) ที่สามารถเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องได้ เรียกว่าการใช้งานโหมด Data Logger 2. Read more…

GPS : โปรโตคอล NMEA ของ GPS

ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ  (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท) NMEA ย่อมาจาก Nation Maritime Electronics Association ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ เมื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันต้องสามารถเข้าใจกันได้ หรือสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกัน NMEA จึงพัฒนามาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าว เรียกว่า NMEA Standard ซึ่งระบุข้อมูลการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและรูปแบบของข้อมูล รูปแบบประโยคของโปรโตคอล NMEA ในเครื่อง GPS NMEA Standard ก็เช่นเดียวกับโปรโตคอลภาษาอื่นๆทีได้มีการพัฒนาเวอร์ชัน โดยเริ่มตั้งแต่ NMEA-0180, NMEA-0182 จนถึง NMEA-0183 โดยที่การใช้งานของ NMEA-0180 และ NMEA-0182 ค่อนข้างมีข้อจำกัดและจะเน้นทางการสื่อสารระหว่าง Loran C กับ Autopilot ดังนั้น ได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางขึ้น โดยครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเดินเรือจนกลายมาเป็น NMEA-0183 ใช้อักษร ASCII และการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมในการส่งข้อมูล จากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปยังอุปกรณ์รับตัวหนึ่งหรือหลายๆตัว มาตรฐาน Read more…