GPS 747 ProS : การติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger และเริ่มต้นใช้งาน

บทความนี้ เรามาดูในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger ของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS และเริ่มต้นการใช้งานอย่างง่าย วิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม GPS Photo Tagger กับเครื่อง GPS 747 A+ อย่างง่าย 1. ติดตั้งโปรแกรมGPS PhotoTagger (DataLogger) จากแผ่น CD หรือ Download เวอร์ชันใหม่ได้ที่http://www.transystem.com.tw/support.php  เลือก GPS Data Logger / 747 ProS (GPS Photo Tagger) 2. หลังจากได้ติดตั้งโปรแกรม GPS Photo Tagger เรียบร้อยแล้ว ให้นำเครื่อง GPS 747 A+ เชื่อมต่อกับ Read more…

GPS Receiver GT-730F(L) : การ Update โปรแกรมสำหรับดูเส้นทางตัวใหม่ CanWay

GPS Receiver GT-730F(L) : การแก้ไขปัญหา Error ไม่สามารถเปิดดูแผนที่ได้ ลูกค้าสามารถเข้าไป Download โปรแกรมตัวใหม่ล่าสุดสำหรับการใช้งาน ลูกค้าสามารถเข้าไป Download ได้ที่1. เข้าไป Download ซอฟต์แวร์ใหม่ ได้ที่ ‧Datalogger software http://file.canmore.com.tw/canway/CanWay_1.1.12.exe 2. เข้าไป Download System Driver ตัวใหม่ได้ที่ ‧GPS USB Driver http://file.canmore.com.tw/download/GPS USB Driver.rar หลังจาก Download และ ติดตั้งโปรแกรม จะได้โปรแกรมใหม่หน้าตาดังภาพด้านล่าง รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

GPS : How to Save NMEA Protocol from GPS Receiver

วิธีการในการ Save โปรโตคอล NMEA จากเครื่อง GPS Receiver Data logger iBlue รุ่นต่างๆ รายละเอียดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของ โปรโตคอล NMEA ที่สามารถเลือกและให้เครื่องทำการบันทึกได้จะมีประมาณ 8 ชนิด ตามภาพ ซึ่งเราสามารถนำไฟล์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานในเชิงลึกต่อไป รายละเอียดของโปรโตคอลชนิดต่างๆ อ้างอิงจาก http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm AAM – Waypoint Arrival Alarm ALM – Almanac data APA – Auto Pilot A sentence APB – Auto Pilot B sentence BOD – Bearing Origin to Destination BWC Read more…

GPS Receiver GT-730F(L) : การแก้ไขปัญหา Error ไม่สามารถเปิดดูแผนที่ได้

GPS Receiver GT-730F(L) : การแก้ไขปัญหา Error ไม่สามารถเปิดดูแผนที่ได้ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย  สำหรับลูกค้าที่ใช้ GPS Receiver GT-730F(L) แล้้วเกิดปัญหาตามภาพด้านล่าง ให้ทำการแก้ไขดังนี้1. ตรวจสอบรุ่นของโปรแกรม 2. ทำการ Down load โปรแกรมเวอร์ชันใหม่ ได้ที่ http://www.itravel-tech.com/ หรือ http://download.itravel-tech.com/Canmore/20130314_Canmore_PhotoTagger_Sirf/gpsPhotoTagger_install_canmore_sirf.exe 3. หลังจาก Down load และติดตั้งโปรแกรม เราจะได้โปรแกรมเวอร์ชันล่าสุด ตามภาพด่านล่าง สามารถสอบถามข้อมูลหรือเข้ามาทดสอบการใช้งานได้ที่บริษัท ฟิแทบคอมเพล็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2704-8987 , E-mail : sales@fitab.com

GIS : What is GIS?

อะไรคือ GIS ? (ข้อมูลจาก www.esri.com) (Figure from http://www.gisthai.org/about-gis/compo-gis.html) GIS : Geographic Information System      การตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับมนุษย์เพื่อการสำรวจหรือการไปถึง ณ.จุดที่ต้องการ     ในทำนองเดียวกัน การที่เราจะได้มาซึ่งวิธีการที่ง่ายและถูกต้องเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย เช่นเดียวกับการดำน้ำในมหาสมุทรที่ลึก เราจะต้องทราบข้อมูลรายละเอียดและทำความเข้าใจกับมัน และในส่วนของความสัมพันธ์ของบุคคลกับสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่า ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับการทำความเข้าใจและช่วยสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาด (Figure from www.weloveshopping.com)      GIS เป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อให้คนที่อ่านแผนที่มีความเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆของลักษณะภูมิประเทศ โดยการแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็นลำดับชั้น (Layer) ต่างๆของข้อมูลจากสถานที่จริงในโลก      เราสามารถนำข้อมูลทีได้จาก GIS ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น งานด้านสัมโนประชากร, งานด้านสาธารณะสุข, งานทางด้านโบราณคดี หรือ งานทางด้านการเกษตร     Read more…

RS : Remote Sensing of Cropland Agriculture

 Remote Sensing of Cropland Agriculture (การนำ RS มาใช้ในงานเกษตร) (Figure from http://hidrosaf.com/?page_id=135)      การนำ Remote Sensing มาใช้ในงานเกษตร มีประวัติการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว โดย U.S Office of Naval Research (in 1958) การนำ RS มาใช้งานด้านการเกษตรมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ – การแบ่งชนิดของพืชที่ปลูก, สภาพแวดล้อมและพื้นที่การเพาะปลูก                 โดยใช้สำหรับการจำแนกชนิดของพื้ชที่ปลูก การบำรุงรักษา และการคาดการณ์ผลผลิตที่จะได้รับในแต่ละฤดูการเพาะปลูก โดยการนำแผนที่ทางภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ประโยชน์สำหรับการจำแนกชนิดของพืชที่ปลูก – การจำแนกลักษณะของพืชและดินสำหรับการเพาะปลูก                 จากการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงการนำ RS เขามาจำแนกชนิดของดินสำหรับการเพาะปลูกที่มีความหลากหลาย รวมถึงการคาดการในการกัดเซาะและการถูกทำลายธาตุอาหารของดินและสารประกอบเคมีของดิน หากเราทราบในส่วนของรายละเอียดของดินแต่ละชนิด ทราบถึงข้อมูลของธาตุอาหารในดิน ช่วยให้เราสามารถปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินนั้นๆได้ – การเกษตรความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) Read more…

RS : Remote Sensing

ทำความรู้จักกับ Remote Sensing. (Figure from http://www.gisknowledge.net) อะไรคือ Remote Sensing – Remote Sensing หมายถึง การบันทึกหรือการได้มาของข้อมูลข่าวสารของวัตถุ ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Sensor) โดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุนั้นๆ เช่น การถ่ายภาพก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Remote Sensing.      Remote Sensing ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ  1. ช่วงคลื่น (spectral) 2. รูปทรงสัณฐาน (spatial) 3. การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (temporal) ของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก    กระบวนการทำงานของ Remote Sensing ประกอบไปด้วย 2 ส่วน (Figure from http://auracle.ca/news/?p=80) 1. การรับและบันทึกสัญญาณข้อมูล (Data acquisition) เป็นกระบวนการบันทึกพลังงานที่สะท้อน Read more…

GPS : Review GPS 747ProS

บทความนี้ เรามาดูในส่วนรายละเอียดของเครื่อง GPS Receiver Data Logger 747 ProS นอกจากข้อแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ ในส่วนของความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลได้มากถึง 250,000 Way point ยังมีส่วนที่แตกต่างจากรุ้นก่อนหน้านี้ คือ1. จะมีปุ่ม Smart (รุ่นก่อนหน้านี้ คือ Log)2. จะมีปุ่ม Car (รุ่นก่อนหน้านี้คือ Nav)3. เมนูในส่วนของ โปรแกรม GPS Photo Taggerโปรแกรม GPS Photo Tagger1. หน้าตาของเมนูหลัก ยังคงเค้าโครงเดิม 2. หน้าตา Configure GPS จะเปลี่ยนไป ในส่วนของ Tab Smart เลือกได้ 2 รูปแบบ 3. ในส่วนของ Tab Car ก็มีให้เลือก 2 รูปแบบ Read more…

GPS : แนะนำ TripMate 852

อะไรคือ TripMate 852 ?  Trip Mate 852 เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บบันทึกพิกัดสถานที่ต่างๆ ในการถ่ายภาพ แล้วมันต่างกับ GPS Receiver รุ่นต่างๆอยางไร ?ด้วยขนาดที่เล็ก กระทัดรัด การปรับตั้งที่แสนง่าย ทำให้การใช้งานคู่กับกล้องถ่ายรูปตัวเก่งของคุณ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น คุณสมบัติเฉพาะ เป็นอย่างไร ? รวบรวมฟังก์ชันการทำงานแบบ All-in-on GPS logger solution ไฟแสดงสถานะการทำงานในโหมดต่างๆ ขนาดเล็ก พกพาสะดวก Features : *   MTK 3329 chip with 66 channel capability *   Smart log function *   Smart power saving with Read more…