Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟล์ Multimedia หรือไฟล์ VIDEO ด้วย Sentinel LDK Key

Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์ประเภท Multimedia หรือไฟล์ VIDEO ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการการคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์ VIDEO ด้วย Sentinel LDK Key ในตัวอย่าง เราใช้โปรแกรม VideoLAN ซึ่งเป็นโปรแกรม Video Reader ที่ใช้งานได้ฟรี ***หมายเหตุ โปรแกรมที่นำมาใช้ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางเท่านั้น เรามาดูวิธีการกัน 1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel LDK Envelope > Input โปรแกรม Video Reader ที่ต้องการล็อก > Encryption Data.. 2. เข้าไปที่ Action > Add Files.. ทำการเลือกไฟล์ Multimedia Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟลเอกสาร Txt ด้วย Sentinel LDK Key เพิ่มเติม

Sentinel LDK Tip : เมื่อเราทำการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร Txt เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราต้องการจะเพิ่มไฟล์ txt เข้าไปอีกหลายๆ ไฟล์ เราจะทำอย่างไร มาดูวิธีกัน  เบื้องต้น เราต้องมีไฟล์โปรเจ็คเดิม (.djx) ที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ และ Save โปรเจ็คเก็บไว้ 1. เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Master หรือ Deverlope Key และเข้าไปที่ Sentinel Vendor Suite > Additional Tools > Sentinel LDK Data Encryption Utility. 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Sentinel LDK Protection Utility เปิดโปรเจ็คที่เราได้บันทึกไว้ (.djx) 3. ไปในส่วนของการเพิ่มไฟล์ Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟลเอกสาร PDF ด้วย Sentinel LDK Key

Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์เอกสารประเภท PDF ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการแก้ไข การคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์เอกสาร PDF ด้วย Sentinel LDK Key ในตัวอย่าง เราใช้โปรแกรม SumatraPDF ซึ่งเป็นโปรแกรม PDF Reader ที่ใช้งานได้ฟรี ***หมายเหตุ โปรแกรมที่นำมาใช้ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางเท่านั้น เรามาดูวิธีการกัน1. เปิดชุด Sentinel LDK Envolope เลือกโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF (SumatraPDF) เข้ามาเพื่อทำการล็อก 2. หลังจากเลือกโปรแกรมและกำหนด Output File (ตั้งชื่อเป็น SumatraPDF1) ให้เลือกไปยัง Encrypt Data จากนั้นให้ทำการ Save Project Read more…

Data Encryption : ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟลเอกสาร Txt ด้วย Sentinel LDK Key

Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์เอกสารประเภท Txt ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการแก้ไข การคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร  แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์เอกสารด้วย Sentinel LDK Key เรามาดูวิธีการกัน 1. เปิดชุด Sentinel LDK Envolope เลือกโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ Txt เข้ามาเพื่อทำการล็อก 2. หลังจากเลือกโปรแกรมและกำหนด Output File ให้เลือกไปยัง Encrypt Data จากนั้นให้ทำการ Save Project เพื่อสำหรับการแก้ไขภายหลัง 3. หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Sentinel LDK Data Protection Utility 4. เลือกไฟล์ Txt ที่ต้องการจะเข้ารหัส จากนั้นกำหนด Read more…