PAKEYSOFT โปรแกรมบริหารงานภัตตาคาร – ร้านอาหาร

วันนี้เรามาดูรายละเอียดของโปรแกรม บริหารงานภัตตาคาร – ร้านอาหาร  ซึ่งผลิตโดยบริษัท ภาคีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ของคนไทย ผลิตซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหารจัดการเพื่อความเหมาะ สมกับการใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญ ราคาประหยัดอีกด้วยตัวอย่างหน้าตาของโปรแกรม 1. การเปิดโต๊ะและสถานะของโต๊ะ 2. การสั่งอาหาร 3. การเช็คบิล 4. การรับชำระเงิน 5. การย้ายโต๊ะ ด้วยเมนูภาษาไทย ทำให้ง่ายสำหรับการใช้งานและมีระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้มันใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะไม่สะดุจ ในการให้บริการลูกค้าที่มีจำนวนมากมายภายในแต่ละวัน ข้อมูลเพิ่มเติม >>