SoftWare : ติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน Group Office Application สำหรับการแชร์ไฟล์ในองค์กร

GroupOffice เป็น WebApplication ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการติดตั้ง และ ทดสอบการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 12.04 LTS เรามาดูในส่วนของการติดตั้ง และ การทดสอบการใช้งานกัน1. ทำการติดตั้ง Group Office บนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu ซึ่งมีวิธีการดังนี้ https://www.group-office.com/wiki/Installing_on_Debian_or_Ubuntu2. เข้าใช้งานระบบ 3. ทำการสร้างกลุ่ม  4.  ทำการสร้างบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบ และกำหนดค่าต่างๆ ให้กับบัญชี 5. ทดสอบการใช้งานโดยจากบัญชีผู้ใช้ ทดสอบการแชร์ไฟล์ในระบบ 6. ทดสอบการเปิดดูไฟล์ที่แชร์ ด้วยบัญชีผู้ใช้บัญชีอื่นๆ ในกรณีที่แชร์ไฟล์เป็นแบบ Public ก็จะสามารถเปิดดูไฟล์ได้เป็นปกติ แต่หากกำหนดการแชร์ไฟล์เฉพาะกลุ่ม บุคคลที่อยู่ในกลุ่ม หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดดูไฟล์ได้ ในส่วนนี้เป็นการทดสอบเฉพาะการแชร์ไฟล์ในระบบเพียงอย่างเดียว ในส่วนการใช้งาน Module อื่นๆ จะทำการทดสอบในครั้งต่อๆ ไป

Linux Hotspot : การตรวจสอบสถาณะเบื้องต้นในกรณี Server ไม่จ่ายสัญญาณ

การตรวจสอบเบื้องต้นในกรณี Server ไม่จ่ายสัญญาณให้กับ Switch หรือ AccessPoint มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบไฟสัญญาณที่ eth1 ว่ามีไฟสัญญาณหรือไม่2. หากไฟสัญญาณกระพริบหรือเป็นสีเหลืองให้ตรวจสอบ สถานะเซิร์ฟเวอร์3. การตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์3.1 เข้าไปที่ 10.0.0.1/admin 3.2 เข้าไปที่ การดูแลรักษา > สถานะเซิร์ฟเวอร์ 3.3 ตรวจสอบสถานะตามภาพด้านล่าง หากสถานะ ปิด ให้ทำการ Start หรือ Restart ใหม่ หากยังใช้งานไม่ได้ให้ทำการ Restart Server. 4. การ Restart Server เข้าไปที่ การดูแลรักษา > เปิด/ปิด Server กด Restart

MobilePASS OTP Software Authenticators

ซอฟต์แวร์ MobilePASS นำเสนอความปลอดภัยในระดับสูง สำหรับการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ iPhone หรือ BlackBerry     การเข้าใช้งานระบบผ่านทางอุปกรณ์มือถือโดยการตรวจสิทธิ์การเข้าใช้งาน หัวใจสำคัญอยู่ที่การยืนยันตัวตนหรือ Authentication ทาง SafeNet แนะนำนวัตกรรมใหม่ สำหรับ Software Authentication สำหรับใช้ในการระบุอุปกรณ์มือถือเฉพาะเครื่อง เพื่อให้ได้รหัสผ่าน (Passcodes) ในการเข้าใช้งานระบบ สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iPhone และ BlackBerry โดยสามารถเชื่อมต่อระยะไกล (Remote) ไปยังข้อมูลภายในบริษัท หรือ เว็บไซต์ข้อมูลของบริษัท (Web-base applications) ซอฟต์แวร์ MobilePASS ได้รวบรวมฟังก์ชันการตำงานที่เรียกว่า Two-Factor Authentication เข้ามาให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถได้งาน MobilePASS ได้อย่างง่ายดาย MobiePASS สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย โดยสามารถรองรับระบบต่างๆได้ดังนี้  VPNs Saas aplication Terminal Read more…

Sentinel HASP : การป้องกันไฟล์ที่สร้างจาก Auto Play Media Studio ด้วย Sentinel HASP

โปรแกรม Auto Play Media Studio เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอต่างๆ เช่น สื่อการเรียนการสอน, สื่อการนำเสนอผลงาน, หรือสื่อการใช้งานโปรแกรม ในส่วนของตัวโปรแกรม Auto Play Media Studio สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มากนัก หลังจากเราได้สร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้ว ก็จะได้ไฟล์ทีได้จากการ Build จะมีนามสกุลเป็น .EXE ซึ่งภายในไฟล์ที่ผ่านการ Build จะมีไฟล์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Animation ประเภท Flash หรือ ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์ต่างๆ ที่สำคัญ แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไฟล์ที่เราได้ลงทุนลงแรงสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ผมมีวิธีการง่ายๆมาแนะนำ การใช้ฮาร์ดล็อค Sentinel HASP สำหรับการป้องกัน >> หลังจากเราได้ทำการป้องกันไฟล์ Auto Play Media Studio ด้วย Sentinel HASP เรียบร้อยแล้ว ทดลองเปิดไฟล์ Read more…

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio อย่างง่าย

เนื้อหาในส่วนนี้ เรามาดูการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio สำหรับการใช้งานร่วมกับกล้อง DocExpress อย่างง่ายๆ  1.       เปิดโปรแกรม Camtasia Studio 2.    หน้าตาโปรแกรม หลังจากเรียกใช้งาน 3.    การนำ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์เสียง เข้ามา โดยไปที่ Import media และเลือกไฟล์ที่ต้องการ 4.   ให้ลากไฟล์ที่เลือก มาไว้ตามภาพด้านล่าง เราสามารถเลือกกำหนดขนาดของภาพที่จะแสดงได้ ด้วยเครื่องมือ Editing Dimensions 5.  การใส่ข้อความบรรยายให้กับภาพ เลือก Callouts 6.  การใส่เสียงให้กับชิ้นงาน เลือก Library และ Import media  7.   หรือเลือกไฟล์เสียงที่มีอยู่แล้ว โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง 8.   การนำไฟล์ที่ได้ Read more…

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio สำหรับบันทึกภาพและเสียง อย่างง่าย

ในส่วนนี้ เรามาดูการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio สำหรับการบันทึกภาพและเสียง อย่างง่าย  1. เปิดโปรแกรม Camtasia Recorder 2. จะปรากฏกรอบหรือขอบเขตสำหรับการบันทึกภาพ จากนั้นกดปุ่ม rec จะเป็นการเริ่มบันทึกภาพและเสียง (หากต้องการบันทึกเสียง ให้ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของไมโครโฟน ให้เรียบร้อย) 3. กดปุ่ม Stop เมื่อต้องการหยุดบันทึก 4. ทำการ Save งานที่ทำทั้งหมด 5. การนำไฟล์ที่ได้ เพื่อการนำเสนอ ในส่วนนี้ เราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์นำเสนอได้หลากหลาย เช่น WMV , AVI , MP3 , MP4 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Technical Support   0-2704-8987    หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

การ Configure No-ip บน ClearOS

วิธีการ Configure No-ip บน ClearOsหลังจากเราได้สมัครเพื่อขอ IP กับทาง www.no-ip.com เรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ Server ของเรามีการ Fix IP มีกระบวนการดังนี้ มาสู่ขั้นตอนการติดตั้ง No-ip‘—- Down load โปรแกรม No-ip[root@system ~]# wget http://www.no-ip.com/client/link/linux/noip-duc-link.tar.gz[root@system ~]# tar-zxvf noip-duc-linux.tar.gz[root@system ~]# lsno-ip-2.1.9-1[root@system ~]# cd noip-2.1.9-1[root@system noip-2.1.9-1]# makegcc -Wall -g -02 -Dlinux -DPREFIX=”/usr/local” noip2.c -o noip2make: gcc: Command notfoundmake: *** [noip2] Error 127            error Read more…

การ Configure ClearOS เบื้องต้น

หลังจากได้ติดตั้ง ClearOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้อนนี้เราจะเข้ามาในส่วนของการ Confugure ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอ ใส่ Username :และ Password :จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ส่วนที่ต้องปรับแต่ง Network ตรวจสอบในส่วน Network > IP Setting ดูในส่วน Interface ว่ามี NIC ทั้ง 2 ใบหรือไม่ ดังภาพด้านล่าง จากนั้นใส่ค่า IP  ที่ eth0 เป็นขา WAN จาก Router Modem ที่ eth1 เป็นขา LAN เพื่อจะจ่ายไปยัง Switch     ในส่วนอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน แต่ต้องมีความระมัดระวังในส่วนการปรับแต่งค่าด้วย หรือสามารถปรับแต่งค่าผ่านทางหน้าจอ Admin

การติดตั้ง ClearOS

ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับใช้งาน ClearOS เตรียมเครื่องสำหรับติดตั้ง ClearOSติดตังระบบปฏิบัติการ Linux Clear1. Boot ด้วยแผ่น ClearOS กด Enter2. เลือกภาษา แบบ English กด Ok3. เลือกคีย์บอร์ด แบบ us กด Ok4. เลือก Packages ที่จะติดตั้ง Local CDROM5. เลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม กด Ok6. ในส่วน Delete & Install พิมพ์ ClearOS แล้วกด Ok7. ในส่วน System Mode เลือก Gateway mode แล้วกด Ok8. ในส่วน Connection Type Read more…