Sentinel Cloud : ทดลอง การใช้งาน Sentinel Cloud demo

 ทดลองการใช้งานโปรแกรมบน Sentinel Cloudเพื่อรองรับการใช้งาน Application ในอนาคตบน Cloud Computingทาง SafeNet ได้จัดเตรียม Solution ไว้รองรับการใช้งานด้วย Sentinel Cloud.การใช้งาน Application บน Sentinel Cloud มีรูปแบบดังนี้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมเครื่องคิดเลข บน Sentinel Cloud1. ผู้ใช้ Login เข้าสู่ระบบ (http://calc.apac.sentinelcloud.com/apac/safenet/calculator.action) 2. หลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง จะปรากฏหน้าจอการทำงาน 3. หน้าต่างของ Calculator จะเป็นการแสดงโปรแกรมหรือ Application บน Cloud Computing (ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมเครื่องคิดเลข) 4. ในส่วนของ Account เป็นการแสดงเงื่อนไขต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่จะใช้โปรแกรม , จำนวนครั้งที่จะใช้โปรแกรม หรือ วันที่หมดอายุของ Application 5. Read more…

Sentinel Cloud : รูปแบบการให้บริการ Sentinel Cloud Service

  ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Solution ต่างๆผ่านทางระบบ Cloud กำลังได้รับความสนใจ และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่่องจากปัจจัยด้านความเร็วของระบบ Internet   แต่เมื่อเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะใช้บนระบบ Cloud เสร็จแล้ว หากเราต้องการขายซอฟต์แวร์หรือต้องการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ซอฟต์แวร์ หรือ End User เราจะมีแนวทางในการป้องกันได้อย่างไร วันนี้ เราขอแนะนำ การป้องกันซอฟต์แวร์ด้วยระบบ  Sentinel Cloud >> รูปแบบการให้บริการของ Sentinel Cloud Service รูปแบบการให้บริการ Sentinel Cloud Service ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทำการป้องกันซอฟต์แวร์ที่ต้องการให้บริการผ่านทาง Cloud ในการป้องกันซอฟต์แวร์ในครั้งแรก  ISV (Independent Software Vendor) จะมีความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ในการกำหนดการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกันครั้งแรก บนระบบ Cloud ผู้ให้บริการหรือ ISV จะทำการ Loggin เข้าระบบเพื่อเปิดการให้บริการกับผู้ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์หรือEnd User ในการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ Read more…

Sentinel Cloud : Sentinel Cloud Services

เพิ่มความมั่นใจในการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนระบบ Cloud โดยการป้องกันด้วย Sentinel Cloud Services    ในปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตได้พัฒนาการไปอย่างมาก ทั้งด้านความเร็วและการให้บริการ (QOS) ทำให้แนวโน้มของการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมแบบ Online เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การใช้งานซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud เมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ความปลอดภัยของระบบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใส่ใจ แต่สิ่งสำคัญคือ ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการบนระบบ Cloud สำหรับผู้ใช้ หากเราเปิดให้บริการใช้งานบนระบบ Cloud แล้วเราจะป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของเราอย่างไรดี รูปแบบการทำงานของระบบ Sentinel Cloud Service 1. Sentinel Cloud จะทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่างๆของการใช้งาน 2. ISVs (Independent Software Vendor) สามารถใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการรวบรวมและประมวลผล เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานต่างๆ เช่น ระบบการเก็บเงินจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ในระบบ หรือการทำระบบ Back office ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้เป็นแนวทางในการให้บริการต่างๆหลังการขายซอฟต์แวร์ 3. ISVs สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ Sentinel Read more…

Protect Cloud-base

การป้องกันความปลอดภัยบน Cloud Computing      บทความในส่วนนี้จะไม่ขอกล่าวถึงลงลึกในส่วนรายละเอียดของ Cloud Computing เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้ ผู้อ่านสามารถค้นหาได้จากเว็บทั่วๆไป แต่ในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการป้องกัน รักษาความปลอดภัยบน Cloud Computing      เป็นที่ทราบกันดีว่า Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบการประมวลผล ที่ย้ายจากการประมวลผลภายใต้ Server ในองค์กร ไปสู่การประมวลผลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผ่านการทำงานของกลุ่ม Server จำนวนมากทำงานร่วมกันผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง     ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยของการใช้งาน Cloud Computing จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้ระบบ เนื่องจากข้อมูลจำนวนมหาศาลของเรา ต้องไปฝากไว้กับ Cloud (ก้อนเมฆ) ป้องกันการเข้าถึง Cloud-base โดยผ่านระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตน จาก SafeNet Multi-factor authentication – การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ รหัสผ่านแบบครั้งเดียว (One-time password : Read more…