ทดลองใช้งาน Fitab Support เป็น Application ที่พัฒนาขึ้นเอง สำหรับลูกค้าของบริษัท และผู้สนใจใช้เป็นช่องทางและรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารจากทาง บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ (ภาพแสดง ใช้ตัว Emu ของ Android สำหรับจับภาพหน้าจอครับ) 

2. ติดตั้ง Application (ตัวนี้ยังไม่ได้ Up ขึ้น PlayStore นะครับ  ก่อนติดตั้ง ให้เข้าไปเปิดการอนุญาตติดตั้งก่อนนะครับ โดยไปที่  Setting > Application > (Click) Unknow sources (After success install (Unclick againt) หลังติดตั้งเสร็จ ให้ปิดเหมือนเดิมนะครับ)
)

3. แสดงสถานะ การติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
4. เปิดใช้งาน App Fitab Support
5. ขณะโหลดเข้าหน้าหลัก
6. เข้าสู่หน้าจอหลัก Tab ด้านบนสามารถใช้งานแบบ Offline ได้
7. Tab แสดงรายละเอียดสินค้ากลุ่ม Hard Lock
8. Tab แสดงราคาของสินค้า
9. ในส่วน Tab Home จะเชื่อมต่อไปยัง Mobile Web ของบริษัท ผู้ใช้งานต้องมีการเชื่อมต่อ Internet ด้วย
10. ในส่วนของ Products
 จะเข้าสู่รายละเอียดเมนูต่างๆ ของบริษัท

11. ในส่วนของ Tab Online Support จะไปดึงส่วนของ Feed RSS ของเว็บบริษัท
จะเป็นส่วนของข้อมูลข่าวสาร การแก้ไขปัญหาต่างๆของ Products
12. ในส่วนของ Tab Online Shop
จะเข้าไปสู่หน้าร้านค้า Online ของทางบริษัท

สำหรับลูกค้าของบริษัท และผู้สนใจใช้เป็นช่องทางและรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารจากทาง บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด สามารถ Down load Application ได้ที่ http://www.chetcom.com/apk/apk/FitabSupport.apk
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 
Categories: Android

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.