รับผลิตและออกแบบ USB Flash Disk และ Flash Card ตาม Order จากโรงงานไต้หวัน

รุ่นต่างๆ ของ USB Flash Diskตัวอย่างลูกค้า

 

รุ่นต่างๆ ของ Flash Card

ตัวอย่างลูกค้า


รุ่นอื่นๆ

Categories: Accessories

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.