เนื้อหาในส่วนนี้ เรามาทำความรู้จักกับหน้าตาโปรแกรมและการใช้งาน DocExpress
หลังจากเปิดโปรแกรม จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง

แนะนำในส่วนของ Tool Bar

1.              Exit: สำหรับปิดโปรแกรม
2.              Open : สำหรับเปิดไฟล์การตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม (*.vms)
3.              Save(As) : สำหรับบันทึกไฟล์การตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม (*.vms)
4.              Video Source(Page Up): เลือกกล้องในกรณีที่มีหลายตัวติดตั้งที่เครื่อง
5.              Video Process(Page Down): ปรับแต่งค่าเบื้องต้นสำหรับบันทึกไฟล์ วีดีโอ
6.              Play(F2): สำหรับเริ่มต้นบันทึกไฟล์ วีดีโอ
7.             Pause(F4): หยุดพักการบันทึกไฟล์ วีดีโอ ชั่วคราว
8.             Stop(F3): หยุดการเล่นไฟล์ วีดีโอ
9.              Snapshot(F1): สำหรับจับภาพหน้าจอ ทีละภาพ
10.        Grab and Draw(Ctrl+G): สำหรับจับภาพหน้าจอ และแสดงค่าที่ผ่านการจับหน้าจอเหมือนกับขนดจริง
11.        Grab and Draw and rotate 90(Ctrl+C): จับภาพหน้าจอตามมุมมอง 90 องศา และขนาดภาพที่ได้จะมีขนาดเท่ากระดาษ A4
12.        Full Resolution: จับภาพหน้าจอแบบความละเอียดสูง ความละเอียด 3 ล้านพิกเซล และ 5 ล้านพิกเซล
13.        Snap135 : จับภาพหน้าจอแบบหน้าคี่ เช่น หน้า 1, 3, 5

14.              Snap642 : จับภาพหน้าจอแบบหน้าคู่ เช่น หน้า 6, 4, 2
15.             Snap246 : จับภาพหน้าจอแบบหน้าคู่ เช่น 2, 4, 6
16.             Snap (F7): บันทึกภาพที่จับภาพหน้าจอ แบบภาพต่อภาพ
17.              Stop Snap (F11): หยุดกระบวนการจับภาพหน้าจอ และการตั้งค่า.
18.              None: ไม่สามารถหมุนภาพได้หากบันทึกเสร็จ
19.              Turn right: หมุนภาพไปทางด้านขวา มุม 90 องศา หลังจากบันทึกเสร็จ
20.             Upside down: หมุนภาพ มุม 180 หลังจากบันทึกเสร็จ
21.              Turn left: หมุนภาพ มุม 270 องศา หลังจากบันทึกเสร็จ
22.              Image Display(End): ค้นหาและแสดงภาพที่ผ่านการบันทึก
23.        ROI(Home): ปรับแต่งกำหนดค่าตั้งต้น เช่น ขอบเขตกรอบงาน, กรอบหน้าตา, กำหนดค่าสี
24.        Fill Screen Video(Ctrl+A): แสดงงาน วีดีโอ เป็นภาพเต็มหน้าจอ
25.        Video Quality: สำหรรับการเรียกหน้าต่าง ในการควบคุมคุณภาพงาน วีดีโอ
26.        AF: กำหนดจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติ
27.       Home: หยุดการทำงานและการตั้งค่าต่างๆของงานวีดีโอ กลับเป็นค่าเริ่มต้น
1).Mask/Video image Cropping: กดปุ่มCtrl ในหน้าต่างงาน จากนั้นกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายเพื่อเลื่อนเมาส์ไปยังส่วนต่างๆของพื้นที่หน้าจอ
2).Enlarge: สำหรับการขยายภาพ โดยกดปุ่มเมาส์ด้านขวาและกดปุ่มเพื่อขยายภาพ 

รับ ข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

Categories: Accessories

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.